Skup Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica

Hrvatska sekcija ECOVAST-a i Udruga Ekomuzej Bistra organiziraju

Znanstveno-stručni multidisciplinarni skup

Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica

Skup će se održati u Općini Bistra (Zagrebačka županija) 12. i 13. listopada 2018.

Preuzimanje: Prva obavijest i poziv na prijavu sažetaka izlaganja ili postera


POTREBA ZA ODRŽAVANJEM SKUPA O EKOMUZEJIMA I LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Ekomuzeji, kao relativno novi tip muzeja, proizlaze iz lokalnih inicijativa i doprinose očuvanju i razvoju lokalnog identiteta kao i gospodarskom, kulturnom i turističkom razvoju.
Pojava ekomuzeja, kao novog tipa muzeja i svojevrsnog odgovora na novi odnos čovjeka prema baštini, datira u 1970-te godine. Prema Babiću (2009), prvom definicijom ekomuzeja smatra se ona Georgesa Henri Rivière, jednog od glavnih aktera stvaranja “muzeja novog žanra”.  Među ostalim obilježjima ekomuzeja, u njoj se posebno naglašava “organska povezanost sa zajednicom u kojoj djeluje i sudjelovanje te zajednice u njegovom konstituiranju i funkcioniranju.
Od tada do danas taj je koncept evoluirao, no zadržala se jedna od njegovih temeljnih izvornih značajki – povezanost s lokalnom zajednicom i prostorom te nastojanje da muzej služi i kao instrument kako za pronalaženje vlastitog identiteta tako i za gospodarski razvoj. Upravo zbog njihove višestruke uloge, smatramo da je ovoj problematici potrebno prići iz vizure različitih znanstvenih disciplina, ali i različitih dionika: stručnjaka i znanstvenika, ekomuzeja, jedinica lokalne samouprave i civilnog sektora.
Temu uloge ekomuzeja u lokalnoj zajednici, posebno s aspekta njihove uloge u razvoju turizma i gospodarskom razvoju, smatramo vrlo aktualnom s obzirom na izazove s kojima se susreću ruralna područja Hrvatske. U njima živi nešto manje od polovice ukupnog stanovništva te zauzimaju gotovo 90% državnog teritorija. Iako se o ruralnim područjima više ne može govoriti u singularu, većinu ruralne Hrvatske danas obilježavaju nepovoljni demografski i ekonomski trendovi.
U tom širem kontekstu sagledat će se uloga ekomuzeja kao potencijalnih važnih čimbenika u sustavnom pristupu revitalizaciji ruralnih područja Hrvatske.

CILJ SKUPA
Cilj skupa jest prikaz uspješnih primjera ekomuzeja u Hrvatskoj i inozemstvu, njihove uloge u razvoju lokalne zajednice te podupiranju gospodarskog razvoja. Osvijetlit će se i izazovi u osnivanju i vođenju ekomuzeja, s obzirom da ih je trenutno nekoliko u osnivanju. Kao mjesto održavanja je izabrana općina Bistra u Zagrebačkoj županiji, s obzirom na vrlo vrijednu lokalnu inicijativu osnivanja ekomuzeja.

TEME
•    Odnos ekomuzeja i lokalne zajednice
•    Uloga muzeja u gospodarskom razvoju ruralnih područja
•    Izazovi osnivanja i vođenja ekomuzeja
•    Primjeri dobre prakse ekomuzeja u Hrvatskoj i inozemstvu
•    Identitet, baština i turizam u ruralnim područjima

PLENARNO IZLAGANJE
Dr. sc. Tomislav Šola, sveučilišni prof. u mirovini (Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom, Odsjek za informacijske znanosti FF-a Sv. u Zagrebu), doajen istraživanja koncepta ekomuzeja u Hrvatskoj.

PANEL RASPRAVA: KULTURA I RURALNA PODRUČJA
U suradnji s Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj (HMRR) na skupu će biti održana i panel-rasprava o značaju kulture za identitet i razvoj ruralnih područja. U panelu će sudjelovati ugledni domaći i međunarodni stručnjaci.


25 GODINA DJELOVANJA HRVATSKE SEKCIJE ECOVAST-A
Održavanjem skupa radno će se obilježiti i 25 godina kontinuiranog rada Hrvatske sekcije ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove) te će se tom prigodom održati i godišnja skupština ove ugledne međunarodne organizacije na kojoj očekujemo, uz sudionike skupa iz Hrvatske, i 20-ak predstavnika nacionalnih sekcija ECOVAST-a iz europskih zemalja.

ORGANIZATORI SKUPA
Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Udruga Ekomuzej Bistra (>> link )

ZNANSTVENI ODBOR
Klementina Batina (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb),
Ljiljana Dobrovšak (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar),
Jasenka Kranjčević (Institut za turizam, Zagreb),
Aleksandar Lukić (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb),
Dane Pejnović (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb), 
Tomislav Šola (Filozofski fakultet, Zagreb)

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Klementina Batina,
Nada Bakula,
Nikša Božić,
Antonija Dejanović,
Valerija Kelemen Pepeonik,
Andreja Kolić,
Tihana Stepinac Fabijanić,
Ives Vodanović Lukić


MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SKUPA
Skup će se održati 12. i 13. listopada 2018. u Općini Bistra u Zagrebačkoj županiji. Stručni dio skupa s izlaganjima održat će se u petak, 12. listopada, a u subotu 13. listopada bit će organizirana stručna ekskurzija.

STRUČNA EKSKURZIJA
Drugi dan skupa bit će organizirana stručna ekskurzija za 50 sudionika na kojoj će se sudionici upoznati s iskustvima i utjecajem lokalnih muzeja na lokalne zajednice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Ekomuzej Bistra u osnivanju i npr. Muzeji Hrvatskog zagorja, Ekomuzej Lepoglava, Muzej Stari Grad u Varaždinu, Ekomuzej Mura i manje muzeološke zbirke u Međimurju).

KOTIZACIJA
Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 100 kuna i obuhvaća tiskanu knjigu sažetaka i popratne materijale, zajednički radni ručak u petak 12. listopada te organizacijske troškove. Poseban popust osiguran je za studente za koje kotizacija iznosi 50 kn. Stručna ekskurzija nije uključena u cijenu kotizacije. O detaljima za uplatu sudionici će biti obaviješteni u Drugoj obavijesti.

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA IZLAGANJA ILI POSTERA
Rok za slanje sažetaka izlaganja ili postera produžen je do 15. rujna 2018.
Sažetak je potrebno pripremiti na hrvatskom i engleskom jeziku i treba sadržavati naslov, tip priloga (izlaganje ili poster), do pet ključnih riječi i tekst (ukupno do 400 riječi). Potrebno je navesti ime i prezime autora, titulu, naziv institucije iz koje dolazi te adresu e-pošte i podatke za kontakt (broj telefona ili mobitela).
Tehničke upute za pripremu izlaganja i postera autorima će biti poslane po prihvaćanju teme.
Prijave za sudjelovanje i sažetak slati na adresu info@ecovast.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *