Predavanje “Quo vadis, ruralna Hrvatska?”

 

Najavljujemo predavanje koje će predsjednik Hrvatske sekcije ECOVAST-a dr.sc. Aleksandar Lukić održati u Petrinji 26. rujna 2018. u 19.30 sati. Predavanje Quo vadis, ruralna Hrvatska? održava se u sklopu serije predavanja “Mogućnosti i izazovi ruralnog razvoja” što se od rujna do studenog 2018. godine organiziraju u Petrinji u organizaciji društva “Terra banalis” u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Hrvatski dom Petrinja.


Quo vadis, ruralna Hrvatska?
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
Hrvatska sekcija Europskog vijeća za sela i male gradove

26. rujna 2018. godine u 19.30 sati
Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja


Sažetak predavanja:
U ruralnim područjima, koja obuhvaćaju tradicionalna sela, male gradove te urbanizirana i turistificirana naselja izvan gradskih aglomeracija, danas živi gotovo polovica stanovništva Hrvatske. To su tradicionalno primarna područja proizvodnje hrane i korištenja prirodnih resursa, no u suvremeno doba i lokacija za brojne infrastrukturne sustave, malo i srednje proizvodno poduzetništvo, turizam, trgovinu. Ruralna područja pridonose očuvanju ekološke ravnoteže te lokalnih jedinstvenosti i identiteta. Drugim riječima, usprkos univerzalnom trendu porasta broja urbanog stanovništva, budućnost ljudskog društva nezamisliva je bez rurala.

Kakva budućnost očekuje ruralnu Hrvatsku? Veći dio našeg ruralnog prostora obilježen je vrlo nepovoljnim demografskim stanjem te slabijom ekonomskom razvijenošću u odnosu na urbane regije. U posljednjih pedesetak godina više od 80% svih ruralnih naselja gubilo je stanovništvo. Tipičnim primjerima ruralne periferije u Gorskoj Hrvatskoj i dalmatinskom zaleđu nažalost sve se više približavaju i dijelovi Baranje, Zapadnog Srijema i Slavonske Posavine.

To su bili primarni razlozi za provođenje interdisciplinarnog projekta Hrvatske zaklade za znanost Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske. Oblikovana su četiri eksplorativna scenarija. Temelj scenarija Ruralna renesansa je gospodarski razvoj ostvaren sinergijskim i inovativnim pristupima u vrednovanju prvenstveno lokalnih, endogenih razvojnih resursa, u poticajnom institucionalnom i poslovnom okruženju. Scenarij Iskorak opisuje budućnost u kojoj je započet novi smjer u rješavanju ključnih razvojnih problema, s čvrstim osloncem na poljoprivredi, ali demografsko stanje je i dalje negativno. Scenarij Na putu prema dolje određen je produbljujućom emigracijom i depopulacijom te nedostatkom inovativnih pristupa i razjedinjenim, nekoordiniranim pristupom rastućeg broja aktera. Scenarij Rast bez razvoja ocrtava budućnost u kojoj je do 2030. ostvarena stagnacija i/ili, u ovisnosti o tipovima područja, porast broja stanovnika no u uvjetima snažnog oslanjanja na masovni turizam, bez inovativnih pristupa rješavanju ključnih razvojnih problema i bez pomaka u stupnju koordinacije i umrežavanja ključnih aktera i dionika.

O predavaču:
Dr.sc. Aleksandar Lukić izvanredni je profesor na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu na kojem predaje kolegije povezane s ruralnom geografijom te regionalnim i prostornim planiranjem. Autor je 30-ak znanstvenih radova te knjige Mozaik izvan grada – tipologija ruralnih i urbaniziranih naselja Hrvatske. Surađivao je u izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 te niza studija i strateških dokumenata za potrebe regionalnog i ruralnog razvoja. Aktivan je u inicijativama nevladinih organizacija za poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima, a trenutno obnaša dužnost predsjednika Hrvatske sekcije Europskog vijeća za sela i male gradove – ECOVAST.


O seriji predavanja Mogućnosti i izazovi ruralnog razvoja:

Društvo Terra banalis osnovano je 2015. godine sa sjedištem u Glini i okuplja entuzijaste, znanstvene, kulturne i prosvjetne djelatnike zainteresirane za povijest i kulturnu baštinu Banovine. Društvo provodi različite istraživačke, edukativne, turističke i druge aktivnosti, među kojima su redovite serije predavanja koje se organiziraju u partnerstvu s lokalnim ustanovama. Dosadašnje serije predavanja bile su posvećene povijesnim temama. Tijekom 2016. godine održana je serija predavanja “Utvrde Siska i Banovine” (u suradnji s Državnim arhivom u Sisku), a tijekom 2017. godine održana je serija predavanja “Vlastelinstva i plemićke obitelji Siska i Sisačko-moslavačke županije” (u suradnji s Gradskim muzejom Sisak).

Tijekom 2018. godine Društvo “Terra banalis” u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Hrvatski dom Petrinja organizira seriju predavanja Mogućnosti i izazovi ruralnog razvoja. Ova je serija predavanja dio šireg projekta “Kulturni krajolik Zrinska gora” kojim se ukazuje na krajobrazne i kulturnopovijesne karakteristike Zrinske gore koje su nositelj identiteta prostora te osnova za njegovu zaštitu i razvoj. U okviru projekta organizirana je izložba koja je od rujna 2017. godine do danas gostovala u Glini, Topuskom, Hrvatskoj Kostajnici, Sisku i Petrinji. Cilj je educirati javnosti i poticati različite dionike na prepoznavanje materijalnih i nematerijalnih vrijednosti Zrinske gore kao resursa i potencijala za planiranje budućeg održivog, lokalnog i regionalnog, razvoja.

Razvoj ruralnog prostora od velike je važnosti za područje Sisačko-moslavačke županije, a razvijanje privrednih, turističkih i edukativnih projekata u ruralnom prostoru ključ je opstanka i održivog razvoja gradskih i seoskih naselja. Zbog toga smo u ovoj seriji predavanja odabrali predavače, vodeće hrvatske znanstvenike i stručnjake, koji će kroz nekoliko tema dati uvid u kontekst ruralnog razvoja u Hrvatskoj, ukazati na razvojne potencijale prirodne i kulturne baštine te pozitivne modele i primjere dobre prakse iz Hrvatske i europskih zemalja. Vjerujemo da će predavanja biti poticajna za razmišljanje o razvojnim projektima na području Sisačko-moslavačke županije, te da će koristiti predstavnicima lokalnih samouprava, članovima LAG-ova, voditeljima turističkih zajednica, voditeljima OPG-ova, članovima udruga, lokalnim stanovnicima, studentima, nastavnicima i učenicima srednjih škola, i svima onima koji su uključeni u planiranje održivog razvoja.

 

Popis izlagača i izlaganja:

26. rujna 2018. godine u 19.30 sati
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovni fakultet, Geografski odsjek; Hrvatska sekcija ECOVAST-a): Quo vadis, ruralna Hrvatska?

10. listopada 2018. godine u 19.00 sati
dr. sc. Ugo Toić (OTRA d.o.o. Cres): Kulturna baština – resurs za ruralni razvoj

17. listopada 2018. godine u 19.00 sati
Nikša Božić, d.i.a (Hrvatska sekcija ECOVAST-a): Izazovi razvoja malih gradova

24. listopada 2018. godine u 19.00 sati
Dr. sc. Biserka Dumbović Bilušić (Ministarstvo kulture RH): Potencijali kulturnih krajolika za održivi razvoj

7. studenog 2018. godine u 19.00 sati
Prof. dr. sc. Željka Šiljković (Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju): Uloga ekološke poljoprivrede u lokalnom i regionalnom razvoju

21. studenog 2018. godine u 19. sati
Ilda Stanojević, dipl. ing. agr. (Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo): Razvoj i suvremena obilježja poljoprivrednoga zadrugarstva na prostoru Hrvatske