2 HRP: poziv na pripremu postera

Organizatori drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta objavili su poziv za predstavljanje znanstvenih i stručnih projekata u okviru posebne poster-sekcije Interdisciplinarnom suradnjom do bolje kvalitete života u ruralnim prostorima.

Poziv je namijenjen znanstvenicima i stručnjacima svih struka koji svojim znanstvenim ili stručnim projektima pridonose razvoju ruralnog prostora – primjerice geografi, agronomi, prostorni planeri, arhitekti, konzervatori, sociolozi, etnolozi, razne tehničke struke itd. Poziv se odnosi na predstavljanje znanstvenoistraživačkih projekata, znanstvenih radova kao i stručnih radova i projekata koji se bave ruralnim prostorom ili doprinose poboljšanju uvjeta života u ruralnim prostorima.

Rok za prijavu teme postera je 20. ožujka 2017. Obavijest o prihvaćanju zaprimit ćete 1. travnja 2017.

Poster-sekcija bit će poseban dio događanja drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta na kojem se očekuje oko 250 sudionika – dionika ruralnog razvoja iz Hrvatske i inozemstva. Organizatori će osigurati da posteri budu izloženi sva tri dana održavanja. U sklopu prvog dana poster-sekcija će imati poseban termin u kojem će autori imati priliku i osobno predstaviti svoje projekte ili radove. Posteri koji budu dostavljeni i u digitalnom obliku bit će objavljeni na internetskoj stranici Hrvatskog ruralnog parlamenta.

Više o uputama za prijavu i tehničkim uputama za pripremu postera možete pronaći u pozivu:
Poziv na prijavu postera


O ideji ruralnog parlamenta
Ruralni pokreti u Europi, iz kojih je proizašla ideja održavanja ruralnih parlamenata, inicijative su nevladinih organizacija koje predstavljaju organizirani pristup pružanju umrežavanja i jačanja kapaciteta lokalnih zajednica. Predstavnici lokalnih zajednica iz ruralnih prostora u desetak europskih zemalja koriste ruralne parlamente da ojačaju svoj glas i utjecaj na donošenje odluka koje izravno utječu na njihov život. Ruralni parlamenti nisu institucije niti organizacijske strukture već predstavljaju nacionalna događanja u trajanju od jednog do nekoliko dana i pružaju mogućnost da se čuje glas lokalnih dionika o pitanjima ruralnog razvoja.

Ruralni parlament u Hrvatskoj
Prvi Hrvatski ruralni parlament, održan 2015. godine u Baranji, bavio se pitanjem kako zadržati mlade u ruralnim područjima. Tema drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta, što će se u proljeće 2017. godine održati u Međimurju, je pitanje suradnje kao preduvjeta cjelovitog razvoja. Pod suradnjom se misli na suradnju dionika ruralne zajednice, suradnju s javnom upravom, s gospodarskim sektorom, interdisciplinarnu suradnju osobito sa istraživačkom i znanstvenom zajednicom te suradnju na prijenosu iskustava i učenje na primjerima dobre prakse.

Više o drugom Hrvatskom ruralnom parlamentu: Prvi poziv
Internetska stranica: www.ruralniparlament.com