Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica – PROGRAM SKUPA

 

 

Znanstveno-stručni multidisciplinarni skup
Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica
Općina Bistra (Zagrebačka županija) | 12. i 13. listopada 2018.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SKUPA
12. listopada 2018. (petak), početak u 10 sati
Kulturni centar Bistra, Bistranska 98, Poljanica Bistranska, 10298 Bistra (> link na Google maps)


P R O G R A M   S K U P A   (petak, 12. listopada 2018.)

 

10.00 Pozdravni i uvodni govori
Krešimir Gulić, načelnik Općine Bistra
Klementina Batina, predsjednica udruge Ekomuzej Bistra
Valerie Carter, predsjednica European Council for the Village and Small Towns (ECOVAST)
Aleksandar Lukić, predsjednik Hrvatske sekcije ECOVAST-a

 

10.30 Plenarno izlaganje
Tomislav Šola: Kako su nam ekomuzeji promijenili posao (pola stoljeća iskustva)

 

11.00 IDENTITET, BAŠTINA I TURIZAM U RURALNIM PODRUČJIMA
Tihomira Stepinac Fabijanić: Rani pokušaji kreiranja ekomuzeja na sjevernojadranskom i goranskom prostoru Hrvatske
Ivana Jagić Boljat: Participativni pristup razvoju Kulturne rute bećarca i gange, modela upravljanja baštinom u službi očuvanja nematerijalne baštine napjeva bećarca i gange
Jasenka Kranjčević: Jesu li planirana seoska naselja resurs ekomuzeja?

 

12.00 Pauza za kavu / Predstavljanje postera

 

12.30 ODNOS EKOMUZEJA I LOKALNIH ZAJEDNICA
Lidija Bajuk: Ekomuzej Mura: Između autoetnologije i metafore – Jedan (re)konstruirani dan u životu mlinara
Kristijan Brkić: Ekomuzej Žumberak – razvoj koncepta raspršenog muzeja
Vida Pust Škrgulja: Načela ekomuzeja u izgradnji koncepcije djelovanja nove muzejske ustanove – primjer Muzeja Ivanić-Grada
Klementina Batina: Od zbirke do ekomuzeja: lokalne inicijative i razvojni projekti Općine Bistra

 

14.00 Ručak

 

15.30 MUZEJI I GOSPODARSKI RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA
Denis Gaščić: Medijska vidljivost ekomuzeja: Analiza dosadašnje prakse i savjeti za povećanje medijske popraćenosti
Majda Rubić: Ekomuzej kao partner unutar EU programa suradnje Interreg Central Europe
Ivan Brlić: Ekomuzej hrvatskog vinogradarstva i vinarstva u Vinodolu
Anita Bušljeta Tonković: Održivi ruralni turizam – studija slučaja: Linden Tree Retreat & Rancha (Park prirode Velebit)
Josip Cmrečnjak: Civilni sektor kao čimbenik razvoja ruralnih područja – primjer Općine Nedelišće

 

17.00 Pauza za kavu

 

17.15 PANEL RASPRAVA: KULTURA I RURALNA PODRUČJA
U suradnji s Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj (HMRR) na Skupu će biti održana i panel rasprava o značaju kulture za identitet, društveni i gospodarski razvoj ruralnih područja. U panelu će sudjelovati predstavnici akademske zajednice, relevantnih ministarstava te stručnih službi jedinica regionalne odnosno lokalne samouprave. Panel će moderirati prof.dr.sc. Dane Pejnović, red. prof. Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u miru.

 

18.30 Kraj radnog dijela skupa

 

POSTERI:
Ivana Hazulin: Muzej Radboa, Radoboj
Dubravka Habuš Skendžić: Izazovi osnivanja i vođenja ekomuzeja – Ekomuzej “Tragovi prošlosti”, Sesvete
Davor Špoljar: Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina – nova muzejska ustanova u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Klementina Batina i Domagoj Sironić: Baština i baštinici – Zavičajna zbirka OŠ Bistra
Snježana Kauzlarić: Razmišljanje o baštini – baština obitelji Brlić i književne baštine Ivane Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu
Pavel Konečný: EDEN – Sculpture garden in Kukljica – its importance, presentation and protectionS T R U Č N A   E K S K U R Z I J A   (subota, 13. listopada 2018.)

8.00 polazak autobusa iz Zagreba (ispred glavnog ulaza u koncertnu dvoranu Lisinski), 8.15 hotel Laguna, 9.00 Bistra

Program obilaska:
Muzej Radboa (Radoboj), udruga Ekomuzej Lepoglava (Lepoglava), Ekomuzej Mura – Mlinarska kuća (Žabnik, Sveti Martin na Muri).

Predviđeni povratak u Zagreb oko 19.30 (u Bistru oko 20 sati).

Moguće su manje izmjene programa.

 


Preuzimanja:

PRIJAVNI OBRAZAC I INFORMACIJE O UPLATI KOTIZACIJE DOSTUPNI SU OVDJE

PREUZMITE PROGRAM SKUPA U PDF FORMATU


ORGANIZATORI SKUPA
Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Udruga Ekomuzej Bistra

ZNANSTVENI ODBOR
Klementina Batina (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb),
Ljiljana Dobrovšak (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar),
Jasenka Kranjčević (Institut za turizam, Zagreb),
Aleksandar Lukić (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb),
Dane Pejnović (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb),
Tomislav Šola (Filozofski fakultet, Zagreb)

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Klementina Batina
Nada Bakula,
Nikša Božić
Antonija Dejanović
Valerija Kelemen Pepeonik
Andreja Kolić
Tihana Stepinac Fabijanić
Ives Vodanović Lukić