Lički Osik – prostorni identitet planiranog grada (2013.)

Hrvatska sekcija ECOVAST-a u suradnji s Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana u Ličkom Osiku provela je tijekom 2013. godine projekt Lički Osik – prostorni identitet planiranog grada koji se bavio urbanističkim i arhitektonskim naslijeđem Ličkog Osika. Središnji događaj bilo je javno predstavljanje projekta u Ličkom Osiku koje je održano u subotu, 19. listopada 2013. godine.

Zašto Lički Osik?

Lički Osik je grad koji je doživio velika stradanja u Domovinskom ratu. Sedamnaest godina nakon završetka vojnih operacija u gradu se još osjećaju posljedice rata – kako one fizičke (ruševne zgrade, minska polja) tako i društvene (promjena gospodarske osnove grada, promjena demografske i socijalne strukture stanovnika).

Nastao je kao planirani grad u vrijeme neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, sagrađen uz industrijski kompleks  metaloprerađivačke industrije (za potrebe vojno-obrambenog sustava). Uz Ploče na jadranskoj obali Lički Osik je rijedak primjer novoplaniranog grada nastalog u Hrvatskoj u drugoj polovici 20. stoljeća – izgrađeni na praznom prostoru na principima modernističkog urbanizma i arhitekture, nevezani na postojeća naselja te zamišljeni kao zaokružene gradske cjeline.

Cilj projekta bio je upoznavanje lokalne javnosti u Ličkom Osiku, Gradu Gospiću i šire s jedinstvenim urbanističkim i arhitektonskim naslijeđem Ličkog Osika. Uključivanjem lokalnih stanovnika u projekt istražili su se elementi koji stvaraju prostorni identitet Ličkog Osika u očima njegovih stanovnika. Projekt je imao za cilj i potaknuti aktivnije uključivanje lokalne zajednice u promišljanje budućeg razvoja njihova grada.

Budući da se radi o rijetkom i slabo poznatom primjeru novoga grada izgrađenog nakon Drugoga svjetskog rata, tema je promovirana u široj stručnoj javnosti (arhitekti, urbanisti, povjesničari umjetnosti, geografi i sl.)

U sklopu projekta ostvareno je:

1. Izrađena je posebna internetska stranica projekta na adresi http://projektlickiosik.wix.com/main

2. Izrađena je stranica projekta na društvenoj mreži facebook, putem koje su se u projekt uključili nekadašnji i sadašnji stanovnici Ličkog Osika koji su iznosili svoja sjećanja i dijelili arhivske fotografije i komentare. Stranica se nalazi na adresi http://www.facebook.com/projekt.licki.osik

3. Objavljen je popularnoznanstveni članak u časopisu Meridijani (Božić, N., Kranjčević, J.: Lički Osik – nepoznati primjer planiranoga grada u Hrvatskoj, Meridijani br. 177, rujan 2013.)

4. Tiskana je publikacija Lički Osik – planirani industrijski grad (ISBN 978-953975405-9, Izdavač: Hrvatska sekcija ECOVAST-a)

5. Tiskan je deplijan izložbe Lički Osik

6. U subotu, 19. listopada 2013. godine održano je javno predstavljanje projekta u Ličkom Osiku. Javno predstavljanje ostvareno je u suradnji s Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana iz Ličkog Osika, a pod pokroviteljstvom Grada Gospića. Program je uključivao javno predavanje voditelja projekta (dr.sc. Jasenka Kranjčević, Nikša Božić) i diskusiju. U uvodnom programu nastupili su učenici osnovne škole iz Ličkog Osika. Događaju je ukupno prisustvovalo 80-tak sudionika.

7. Za članove ECOVAST-a i sve zainteresirane 19. listopada bio je organiziran autobusni prijevoz iz Zagreba u Lički Osik. Program je uključivao i posjet Memorijalnom centru Nikole Tesle u Smiljanu te vođeni obilazak Ličkog Osika (vodili su Jasenka Kranjčević i Nikša Božić). Nakon obilaska sudionici su sudjelovali u glavnom programu u Ličkom Osiku. Na ovom stručnom izletu je bilo 30-tak sudionika.

8. Na molbu Instituta za turizam iz Zagreba (koji je također financijski pomogao program) 3. prosinca 2013. godine otvorena je u prostorijama Instituta za turizam u Zagrebu izložba o urbanističkom i arhitektonskom naslijeđu Ličkog Osika. Tom prigodom Nikša Božić održao je predavanje o Ličkom Osiku.

Ovim programom u lokalnoj smo javnosti, kao i u široj stručnoj i znanstvenoj zajednici, promovirali slabo poznatu temu planiranog grada Ličkog Osika. Temu smo dodatno promovirali i na izložbi i prezentaciji u Institutu za turizam Zagreb 3. prosinca 2013. godine.


Organizacija projekta

Projekt Lički Osik – prostorni identitet planiranog grada provodi Hrvatska sekcija ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove) u suradnji s Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana u Ličkom Osiku.

Voditelji projekta:
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
dr.sc. Jasenka Kranjčević, dipl.ing.arh.

Projekt se provodio uz financijsku potporu Hrvatske komore arhitekata, Nacionalne zaklade HAZU i Instituta za turizam iz Zagreba.

Više informacija:

Stranica projekta: http://projektlickiosik.wix.com/main

Facebook stranica projekta: http://www.facebook.com/projekt.licki.osik