Završni skup projekta “Brezovica” – četvrtak, 12. prosinca 2013.

Pozivamo Vas na završni skup projekta Razvojne perspektive ruralnih naselja na području grada Zagreba koji će se održati u četvrtak, 12. prosinca 2013. u 19 sati u prostorima Gradske četvrti Brezovica, Brezovička cesta 100.

Prvi dio skupa obilježiti će izlaganja članova projektnog tima, pri čemu će biti obuhvaćene različite teme poput rezultata anketnog istraživanja o stavovima i mišljenjima stanovništva Brezovice o vlastitom prostoru te rezultati analize krajobraza gradske četvrti Brezovica kao polazištu za budući razvoj. Slijedi rasprava o razvojnim perspektivama i mogućnostima gdje se očekuje uključivanje lokalne zajednice.

Izlaganja će imati članovi Hrvatske sekcije ECOVAST-a uključeni u projekt – dr.sc. Biserka Bilušić Dumbović, dr.sc. Aleksandar Lukić i Nikša Božić.

Cjelokupni događaj bit će obogaćen proizvodima lokalnih proizvođača, fotografijama, kartografskim i grafičkim prilozima povezanih s Gradskom četvrti Brezovica.

O projektu Razvojne perspektive ruralnih naselja na području grada Zagreba:

Gradska četvrt Brezovica predstavlja vrlo specifičan i dinamičan ruralni prostor zbog toga što se nalazi u neposrednoj blizini velikog grada te kao takva zahtijeva jedinstven i različit pristup od većine ostalog ruralnog prostora Republike Hrvatske. Istovremeno, čineći integralni dio Grada Zagreba formalno je dio urbanog prostora, no zahtijeva diferencirani razvojni model u odnosu na središte grada. Posljedično, svaka predložena strategija razvoja bit će orijentirana i prilagođena prostoru koji zahtijeva ovako kompleksan pristup.

Projekt je započeo prikupljanjem potrebne dokumentacije (kartografskih podloga, prostorno-planske dokumentacije, dostupnih i relevantnih statističkih podataka te postojećih studija koje obuhvaćaju Gradsku četvrt Brezovicu). Slijedili su terenski obilasci navedenog područja, a u rad su bili uključeni i studenti Geografskog odsjeka PMF-a koji su proveli anketu među lokalnim stanovništvom.

Projekt je dobio potporu Grada Zagreba (Potpore za programe i projekte u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva za 2013. godinu) a provode ga Hrvatska mreža za ruralni razvoj i Hrvatska sekcija ECOVAST-a uz stručnu potporu Gradskog ureda za poljoprivredu te Gradskog ureda za strategijsko planiranje.

Poziv / Plakat