ECOVAST Hrvatska sekcija

Hrvatska sekcija ECOVAST-a osnovana je 1993. do kada je djelovala putem članstva u središnjici. Osnovna aktivnost usmjerena je na očuvanje i unapređivanje kulturno-povijesnih, okolišnih, socijalnih i gospodarskih vrijednosti, te na cjelovit i održiv razvitak sela i malih gradova Hrvatske. Djeluje putem umrežavanja ljudskih resursa, ideja, aktivnosti, znanja, prakse.

Opis djelovanja udruge: Svrha i područje djelovanja udruge: Hrvatska sekcija Europskog vijeća za sela i male gradove (ECOVAST) osnovana je 1993. kao nacionalna sekcija međunarodnog ECOVAST-a. Udruga djeluje na cijelom području Hrvatske i povezuje članove, stručnjake i sve zainteresirane, kao i predstavnike institucija, državnih uprava, te regionalnih i lokalnih samouprava, u svrhu cjelovitog i održivog razvoja i zaštite baštine na ruralnom području.

Ciljevi udruge: Promicanje i unapređivanje kulturno-povijesnih, ekoloških, socijalnih, gospodarskih vrednota, kao i cjelovitog razvoja sela i malih gradova.

Vizija / program:
–    unapređivanje dobrobiti manjih gradova i sela, te očuvanje njihove prirodne i povijesne baštine;
–    podizanje svijesti o vrijednostima i potencijalu vlastitoga ruralnog prostora;
–    podizanje znanja i svijesti o europskom vrijednosnom sustavu ruralnih prostora i aktivnosti;
–    pomoć pri formuliranju i provođenju lokalnih ruralnih i okolišnih politika, programa i akcija;
–    promoviranje ECOVAST-a kao nevladine organizacije usmjerene na ruralne prostore na kojima postoji manjak takvih udruga;
–    izrada i objavljivanje stručnih i znanstvenih radova;
–    priređivanje znanstvenih i stručnih skupova;
–    međunarodna razmjena iskustava;
–    usklađivanje aktivnosti i suradnja s drugim sudionicima u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge;
–    druge djelatnosti vezane uz informacije, komunikacije, edukaciju i sudjelovanje u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge.

Veći projekti i skupovi hrvatske sekcije ECOVAST-a:

– Obnovimo i očuvajmo Vinicu (priznanje Državne uprave za zaštitu okoliša)

– Strategija za ruralnu Europu (u sklopu projekta središnjice, tiskana publikacija)

– Putovima baštine – S obje strane rijeke Kupe (postavljeno 17 interpretacijskih tabli, tiskana brošura)

– Identifikacija i valorizacija krajobraza područja Makarska – Biokovo (tiskana publikacija)

– Međunarodna konferencija “Mali europski gradovi – uloga u razvoju ruralnih prostora i očuvanju baštine”, Samobor, 2007.

– Međunarodna konferencija “Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihovog okruženja u Primorsko-goranskoj županiji” (Mošćenice, 2009.)

– Međunarodna radionica “Krajolik Hrvatskog zagorja – Prošlost, stanje, perspektive” (Tuheljske Toplice, 2010.)

– Međunarodni znanstveno-stručni skup “Modeli upravljanja procesima obnove i razvoja povijesnih gradova – Primjer Ivanić-Grada: Mogućnosti revitalizacije i obnove starog Ivanića” (Ivanić-Grad, 2011.)

– Stručni skup “Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Nina” (Nin, 2012.)

– Projekt “Lički Osik – prostorni identitet planiranog grada” (Lički Osik, 2013.)

– Stručni skup “Kreativno korištnje potencijala malih gradova” (Ogulin, 2014.)

– Znanstveno-stručni multidisciplinarni skup “Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica” (Općina Bistra, 2018.)

Višegodišnji projekt ASSET (Akcija za podupiranje europskih malih gradova i trgovišta), u okviru kojeg se provodi projekt Mali gradovi Hrvatske.

Udruga surađuje s nevladnim udrugama, institucijama, pojedincima, državnom upravom, regionalnim i lokalnim samoupravama, te na međunarodnom planu osobito sa PREPARE (Partnerstvo za ruralnu Europu).


Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Froudeova 78,
10 020 Zagreb
Hrvatska / Croatia

OIB: 36183614872
Broj upisa u Registar udruga Republike Hrvatske:  00000587
Broj upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO): 0168472