ECOVAST International

ECOVAST – Europsko vijeće za sela i male gradove – osnovano je 1984. godine u svrhu unapređivanja dobrobiti seoskih zajednica i čuvanja ruralnog nasljeđa Europe.

Ciljevi ECOVAST-a su:
· podupirati gospodarsku, društvenu i kulturnu vitalnost, te identitet ruralnih zajednica širom Europe;
· osiguravati i poticati senzibilnu i maštovitu obnovu izgrađenog i prirodnog okoliša u takvim zajednicama.

ECOVAST djeluje poput mreže koju čine članovi iz 20 zemalja Europe učlanjeni ili u središnjicu ili do sada formirane nacionalne sekcije (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Velika Britanija).

Djeluje sinergijski, povezujući lokalne, regionalne i međunarodnu razinu horizontalno i vertikalno, djelujući kao most između onih koji donose odluke i onih koji djeluju, između stručnjaka i provoditelja, odnosno korisnika.

ECOVAST ima konzultativni status pri Vijeću Europe, te surađuje s Europskom komisijom i drugim europskim organizacijama. Aktivne su radne grupe za ruralnu arhitekturu i krajobraz. Organizira skupove, seminare i druga javna zbivanja i šalje tehničke misije da savjetuju o razvitku sela i malih gradova, te zaštiti nasljeđa.

Više informacija o ECOVASTU International možete pronaći na stranici www.ecovast.org