Upravni odbor i druga tijela udruge

Prema Statutu Udruge tijela Udruge su Skupština i Upravni odbor.
Udrugu zastupa predsjednik/predsjednica upravnog odbora.

Na izbornoj skupštini održanoj 18. prosinca 2022. Skupština Hrvatske sekcije ECOVAST-a izabrala je sljedeća upravna tijela udruge:

UPRAVNI ODBOR

Sanja Lončar, predsjednica

dr.sc. Aleksandar Lukić, dopredsjednik

dr.sc. Klementina Batina

mr.sc. Valerija Kelemen Pepeonik

dr.sc. Jasenka Kranjčević

Silvija Pranjić

Tihana Stepinac Fabijanić

Tajnik
Dora Hornik