Skup u Ogulinu imao je za cilj predstaviti Ogulin kao uspješan primjer malog grada gdje je bogato lokalno kulturno i prirodno naslijeđe bilo polazište za…
PRIKAŽI VIŠE
Hrvatska sekcija ECOVAST-a osnovana je 1993. godine. Aktivnosti udruge usmjerene su na očuvanje i unapređivanje kulturno-povijesnih, okolišnih, socijalnih i gospodarskih vrijednosti, te na cjelovit i održiv…
PRIKAŽI VIŠE