Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Ogulina (2014.)

Stručni skup “Kreativno korištnje potencijala malih gradova”
Ogulin, 15. studenoga 2014. 
Organizatori: Hrvatska sekcija ECOVAST-a i Turistička zajednica Grada Ogulina

Skup u Ogulinu imao je za cilj predstaviti Ogulin kao uspješan primjer malog grada gdje je bogato lokalno kulturno i prirodno naslijeđe bilo polazište za osmišljavanje i provedbu projekata kojima su razvijeni novi turistički sadržaji što doprinose sveukupnom gospodarskom razvoju lokalne zajednice. Skup je bio nastavak teme „Kreativno korištenje potencijala malih gradova“ u okviru projekta „Obnova i održivi razvitak malih gradova i njihova okruženja u Hrvatskoj“. Svrha projekta je istražiti kvalitete i potencijale malih povijesnih gradova i naselja kao resursa gospodarskog razvitka te pružiti podršku i poticaj malim gradovima za njihove programe obnove na načelima očuvanja kulturne i prirodne baštine i njihova okruženja. Osnovno je polazište projekta da kulturno naslijeđe malih povijesnih gradova i pripadajućeg krajolika, očuvano i upravljano na odgovarajući način, može imati važnu ulogu u prostornom i gospodarskom razvoju, ne samo grada već i šire regije.

Skupu u Ogulinu sudjelovalo je četrdesetak članova Hrvatske sekcije ECOVAST-a te drugih zainteresiranih koji prate rad HS ECOVAST-a. Skup su otvorili domaćini – gospođa Ankica Puškarić, direktorica Turističke zajednice Grada Ogulina i gospodin Željko Stipetić, zamjenik Gradonačelnika Grada Ogulina.

Gospođa Puškarić u uvodnom izlaganju predstavila glavne turističke znamenitosti Ogulina. Uspješni razvoj turističke ponude rezultat je sustavnog rada lokalne zajednice i lokalne turističke zajednice. U gradu je proveden projekt održivog razvoja kulturnog turizma “Ogulin, zavičaj bajke” u sklopu kojega je realiziran Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke – multimedijalni i interdisciplinarni centar za bajku kao nematerijalnu kulturnu baštinu svijeta. Centar “Ivanina kuća bajke” otvoren je u prosincu 2013. godine u Frankopanskom kaštelu u Ogulinu, a financiran je iz EU programa IPA, komponenta IIIC (Regionalna konkurentnost).

Gospođa Dragana Lucija Ratkovic Aydemir iz tvrtke “Muze” predstavila je turističke razvojne projekte temeljene na kulturnoj baštini. Na primjeru iskustva provedbe projekta “Ogulin – zavičaj bajke” koji je rezultirao manifestacijom Festival bajki i realizacijom Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke naglasila je potrebu suradnje s lokalnom zajednicom u razvoju projekata u turizmu. Predstavljeni su i projekti eko-muzeja koji se razvijaju u cijelom nizu malih gradova u Hrvatskoj i u različitim u fazama osmišljavanja i realizacije.

Ives Vodanović iz Hrvatke sekcije ECOVAST-a u izlaganju naslovljenom “Koncept autentičnosti u turizmu” predstavila je rezultate istraživanja nastale u sklopu diplomskog studija na povijesti umjetnosti i studiju geografije, smjeru Baština i turizam. Razvoj suvremenog turizma danas sve više ide u odmaku od ustaljenih oblika odmora ka traženju autentičnosti destinacije i lokalnoj ponudi koja se temelji na lokalnom identitetu.

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke u kojem se odvijao jutarnji dio programa sagrađen je u staroj zgradi u sklopu Frankopanskog kaštela u Ogulinu u kojoj se nekad nalazila knjižica. O iskustvu arhitektonskog projektiranja za tako sveobuhvatno osmišljen program u okvirima konzervatorskih ograničenja povijesne građevine govorila je arhitektica Kristina Špigl Uhrl, autorica arhitektonskog projekta prenamjene zgrade u Centar za posjetitelje.

U drugom dijelu programa predsjednik Hrvatske sekcije ECOVAST-a Nikša Božić ukratko je predstavio rad udruge. Dvadeset godina djelovanja Hrvatske sekcije sažeto je prikazano na deplijanu koji je pripremljen na temelju materijala kojega su sakupile Tihana Stepinac Fabijanić i Valerija Kelemen Pepeonik.

Na kraju stručnog dijela skupa engleski umjetnik Andrew Norris predstavio je svoje umjetničko viđenja života na hrvatskom selu na primjeru sela Bukovlje u Karlovačkoj županiji. Andrew Norris živi u Bukovlju i o životu na selu snima filmove koji su dostupni na njegovom YouTube kanalu.

Po završetku stručnog skupa sudionici su imali priliku obići uspješni Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajki te se upoznati s glavnim znamenitostima Ogulina u vođenom obilasku kroz središte grada.

Više fotografijagaleriji
(autori fotografija: Nada Bakula i Nikša Božić)

Pripremio: Nikša Božić