ECOVAST Hrvatska sekcija | Print |

Hrvatska sekcija ECOVAST-a osnovana je 1993. do kada je djelovala putem članstva u središnjici. Osnovna aktivnost usmjerena je na očuvanje i unapređivanje kulturno-povijesnih, okolišnih, socijalnih i gospodarskih vrijednosti, te na cjelovit i održiv razvitak sela i malih gradova Hrvatske. Djeluje putem umrežavanja ljudskih resursa, ideja, aktivnosti, znanja, prakse.

Opis djelovanja udruge: Svrha i područje djelovanja udruge: Hrvatska sekcija Europskog vijeća za sela i male gradove (ECOVAST) osnovana je 1993. kao nacionalna sekcija međunarodnog ECOVAST-a. Udruga djeluje na cijelom području Hrvatske i povezuje članove, stručnjake i sve zainteresirane, kao i predstavnike institucija, državnih uprava, te regionalnih i lokalnih samouprava, u svrhu cjelovitog i održivog razvoja i zaštite baštine na ruralnom području.

Ciljevi udruge: Promicanje i unapređivanje kulturno-povijesnih, ekoloških, socijalnih, gospodarskih vrednota, kao i cjelovitog razvoja sela i malih gradova.

Vizija / program:
-    unapređivanje dobrobiti manjih gradova i sela, te očuvanje njihove prirodne i povijesne baštine;
-    podizanje svijesti o vrijednostima i potencijalu vlastitoga ruralnog prostora;
-    podizanje znanja i svijesti o europskom vrijednosnom sustavu ruralnih prostora i aktivnosti;
-    pomoć pri formuliranju i provođenju lokalnih ruralnih i okolišnih politika, programa i akcija;
-    promoviranje ECOVAST-a kao nevladine organizacije usmjerene na ruralne prostore na kojima postoji manjak takvih udruga;
-    izrada i objavljivanje stručnih i znanstvenih radova;
-    priređivanje znanstvenih i stručnih skupova;
-    međunarodna razmjena iskustava;
-    usklađivanje aktivnosti i suradnja s drugim sudionicima u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge;
-    druge djelatnosti vezane uz informacije, komunikacije, edukaciju i sudjelovanje u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge.

Veći projekti hrvatske sekcije ECOVAST-a:
- Obnovimo i očuvajmo Vinicu (priznanje Državne uprave za zaštitu okoliša)
- Strategija za ruralnu Europu (u sklopu projekta središnjice, tiskana publikacija)
- Putovima baštine – S obje strane rijeke Kupe (postavljeno 17 interpretacijskih tabli, tiskana brošura)
- Identifikacija i valorizacija krajobraza područja Makarska – Biokovo (tiskana publikacija).

U tijeku je suradnja sa središnjicom na projektu ASSET (Akcija za podupiranje europskih malih gradova i trgovišta), u okviru kojeg Sekcija provodi projekt Mali gradovi Hrvatske.

Veći skupovi:
- 2007. godine Sekcija je bila domaćin Generalne skupštine europskih nacionalnih sekcija ECOVAST-a, te međunarodne Konferencije na temu Mali europski gradovi - uloga u razvoju ruralnih prostora i očuvanju baštine, Samobor 13-17.10. 2007., uz studijsko putovanje u Liku, Primorje i Gorski kotar (posjet gradovima Ogulin, Otočac, Senj, Delnice). Tom prigodom donesena je Samoborska deklaracija o malim gradovima.
- 2009. godine, kao nastavak konferencije u Samoboru i kao sastavni dio projekta Mali gradovi, održana je 2. međunarodna konferencija Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihovog okruženja u Primorsko-goranskoj županiji, u Mošćenicama, 23.-24.listopada. Konferencija je organizirana zajedno sa Katedrom čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga i Društvom povjesničara umjetnosti Hrvatske, te lokalnom i regionalnom samoupravom.

Sekcija surađuje s nevladnim udrugama, institucijama, pojedincima, državnom upravom, regionalnim i lokalnim samoupravama, te na međunarodnom planu osobito sa PREPARE (Partnerstvo za ruralnu Europu) . Jedna je od sedam osnivača Hrvatske mreže na ruralni razvoj (HMRR).

 


Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Froudeova 78,
10 020 Zagreb
Hrvatska / Croatia

OIB: 36183614872
Broj upisa u Registar udruga Republike Hrvatske:  00000587
Broj upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO): 0168472


Download:
Statut Hrvatske sekcije ECOVAST-a (pročišćeni tekst)

Last Updated on Sunday, 19 February 2012 09:07