Strategija za ruralnu Europu

Strategija za ruralnu Europu  jedan je od temeljnih dokumenata na kojem počiva aktivnost ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove). Osnovna mu je svrha poticanje razvitka ruralnih prostora uvažavajući lokalne vrijednosti, želje, stavove, sredstva i snage lokalnog stanovništva.

Tiskana hrvatska verzija Strategije, uz osnovni tekst, donosi informacije o karakteru dokumenta, ciljevima i ciljnim skupinama kojima je usmjerena, očekivanjima korištenja u hrvatskoj praksi, planiranim aktivnostima Hrvatske sekcije ECOVAST-a u vezi Strategije, te o ECOVAST-u i njegovoj hrvatskoj sekciji.

S obzirom na raznolikost tema što ih dotiče i njihovu aktualnost, bliskost i primjenjivost u našim lokalnim sredinama, Strategija je stalni izazov za pokretanje novih aktivnosti. Jedna od njih je sakupljanje primjera iz prakse što su na tragu Strategije. Diljem Hrvatske lokalne sredine nizom primjera pokazuju da kreću putem održivog razvitka. Nosioci tih aktivnosti su jedinice lokalne i mjesne samouprave, nevladine organizacije, lokalni gospodarstvenici, nastavnici u školama, pojedinci.

U kontekstu odluka Europskog Parlamenta (lipanj 2005.) i Vijeća Europe (prosinac 2005.), o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD), ECOVAST je 2006. predstavio svoju Izjavu o stajalištu kojom se iskazuje napredak ostvaren od 1994. kada je prvi put objavljena  Strategija, te je tekstom Izjave dopunjeno i hrvatsko izdanje Strategije.

Download:
HR TEKST STRATEGIJE S IZJAVOM O STAJALIŠTU (pdf dokument, 650 kb)