Skup u Ivanić-Gradu (11.11.2011.) – info i program


Please scroll down for info in English!


Hrvatska sekcija ECOVAST-a u suradnji s udrugom Prijatelji baštine – Amici hereditatis iz Ivanić-Grada ove godine organizira međunarodni znanstveno-stručni skup na temu MODELI UPRAVLJANJA PROCESIMA OBNOVE I RAZVOJA POVIJESNIH GRADOVA. Biti će to četvrti po redu međunarodni skup što ga organiziramo u sklopu projekta “Mali gradovi”.
Konferencija će se održati 11. studenoga 2011. u Ivanić-Gradu.

Organizatori:
Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Udruga Prijatelji baštine – Amici hereditatis www.prijatelji-bastine.hr

Vrijeme i mjesto održavanja
Konferencija se održava 11. studenoga 2011. od 9 do 19 sati.
Registracija počinje u 8.15

Mjesto održavanja: Pučko otvoreno učilište Ivanić Grad
Lokacija: 45°42’23.49˝N, 16°23’34.22˝E


Informacije:
Konačni program skupa (objavljeno 04.10.2011.) novo!Ciljevi skupa

Skup će pokušati dati odgovore na pitanja:
_ Koje su vrijednosti povijesne jezgre i graditeljskog naslijeđa iz raznih povijesnih razdoblja? (Istraživanja)
_ Kakav je značaj baštine povijesnih gradova i kome je to važno? (Interesenti)
_ Kakvo je stvarno stanje – snage, slabosti, prijetnje i mogućnosti? (Postojeći planovi, projekti, programi, sustav zaštite i odnos prema baštini, vlasništvo, namjena zemljišta i građevina, korištenje, upravljanje, mogućnosti ulaganja…)
_ Koje su aktualne metode upravljanja planiranjem i situacijom? (Politika, administracija, zakoni, financije, procedure….)
_ Koji su novi zahtjevi u odnosu na ograničenja povijesne jezgre? (Infrastruktura, promet..)
_ Što se želi postići u kratkom, srednjem i dugom vremenskom roku? (Vizija, opći plan)
_ Što su javni i privatni interesi u procesima obnove i razvoja?
_ Koji su načini i metode provođenja obnove? (Sustavi upravljanja, planiranja, financiranja te zakonodavni okviri )
_ Kakav je ekonomski interes i kako osigurati sredstva?
_ Kakva je uloga stanovnika i korisnika prostora?
_ Primjer Ivanić-Grada: analiza dosadašnjih rezultata i problemi u revitalizaciji povijesnoga gradskog središta?

Tematski okvir

_ Istraživanja povijesnog grada: kulturno povijesna, sociološka, ekonomska, krajobrazna i sl.
_ Urbana obnova, opća i teoretska polazišta
_ Rekonstrukcija i konzervacija, metode vrednovanja
_ Urbanistički planovi revitalizacije
_ Modeli gospodarenja prostorom
_ Programiranje i upravljanje planom obnove
_ Upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem (povezivanje sadržaja, poljoprivreda, industrija, turizam..)
_ Partnerstvo i suradnja (stanovnici, vlasnici, gospodarstvenici, javna uprava, udruge civilnog društva…)
_ Javni i ekonomski interes
_ Suvremena iskustva u urbanoj obnovi: domaći i međunarodni primjeri modela obnove i razvoja povijesnih gradova


Kotizacija i prijave

Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 250 kuna.
Za članove Hrvatske sekcije ECOVAST-a ili udruge Prijatelji baštine kotizacija iznosi 150 kuna. Kotizacija za studente iznosi 75 kuna (besplatno za studente članove udruga – organizatora skupa). Sve informacije o načinu uplate kotizacije navedene su na obrascu za prijavu.

Obrazac za prijavu.


Znanstveni i organizacijski odbor

dr.sc. Peter Fister, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
dr.sc. Nataša Jakšić, Arhitektonski fakultet, Zagreb
dr.sc. Damir Krajnik, Arhitektonski fakultet, Zagreb
dr.sc. Jasenka Kranjčević, Institut za turizam, Zagreb
dr.sc. Aleksandar Lukić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
dr.sc. Anka Mišetić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
dr.sc. Nenad Starc, Ekonomski institut, Zagreb
dr.sc. Ratko Vučetić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
mr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, Ministarstvo kulture, Zagreb
mr.sc. Valerija Kelemen Pepeonik, Hrvatska sekcija ECOVAST-a

Nikša Božić, Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Maja Cepetić, Udruga Prijatelji baštine
Katarina Magić Koščević, Udruga Prijatelji baštine
Ana Marković, Udruga Prijatelji baštine
Vida Pust Škrgulja, Udruga Prijatelji baštine
Tihana Stepinac Fabijanić, Hrvatska sekcija ECOVAST-a / ECOVAST International
Branka Širinić, Hrvatska sekcija ECOVAST-a


Organizatori:
Hrvatska sekcija ECOVAST-a i udruga Prijatelji baštine – Amici hereditatis, Ivanić-Grad

Pokrovitelji skupa su:
Grad Ivanić-Grad
Ministarstvo kulture RH
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH

Održavanje skupa pomažu:
Grad Ivanić-Grad
Ministarstvo kulture
Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada
Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad

Sponzori skupa:

Donatori skupa:
BINĐO d.o.o., CVIPEK d.o.o., ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆPLAST d.o.o., IVA-Z d.o.o., KONAT d.o.o., LUKAČ d.o.o., MATO-el-d d.o.o., MI-MARIS d.o.o., SLIŠAK d.o.o.


Kontakti:
info@ecovast.hr
prijatelji.bastine@gmail.com

Downloads:
Najava konferencije (prvi poziv) (objavljeno 03.03.2011.)
Obrazac za prijavu (objavljeno 11.06.2011.)
Popis prihvaćenih priopćenja
(objavljeno 15.06.2011. / zadnja promjena: 01.07.2011.)


The Croatian Section of ECOVAST, in cooperation with the local NGO “Prijatelji baštine – Amici hereditatis” from Ivanić-Grad is organizing a conference on the topic MODELS FOR MANAGEMENT OF HISTORICAL TOWNS REVITALIZATION AND DEVELOPMENT PROCESSES. This will be the fourth conference organized within the framework of the “Small Towns” project.

The conference will take place in Ivanić-Grad on November 11, 2011.

Information:
More info about the conference in English (published: 12 Mar 2011) additional info in English!
First call in English (pdf)
(published: 12 Mar 2011)
List of accepted papers
(published: 15 Jun 2011. / updated: 1 Jul 2011)
Registration Form (published: 2 Jul 2011)
Conference programme
– limited info in English (published: 30 Sept. 2011) 

Contacts:

info@ecovast.hr
prijatelji.bastine@gmail.com