Skup “Ruralna Hrvatska – izazovi očuvanja prostornih identiteta i unapređenja kvalitete života” – prvi poziv

Znanstveno-stručni multidisciplinarni skup

“Ruralna Hrvatska – izazovi očuvanja prostornih identiteta i unapređenja kvalitete života” – 30. godina djelovanja Hrvatske sekcije Europskog vijeća za sela i male gradove

Sisak, Državni arhiv u Sisku
13.-14. listopada 2023.

Prva obavijest i poziv na prijavu sažetaka

POTREBA ZA ODRŽAVANJEM SKUPA

Ruralne regije Hrvatske prolaze posljednjih desetljeća kroz kompleksne demografske, ekonomske, prostorne i socio-kulturne promjene. Premda analize ekonomskih i sociokulturnih pokazatelja nerijetko kao „problemske regije“ ističu one manje razvijene, uvidi iz različitih područja Hrvatske pokazuju kako se sve regije, bez obzira na svoju razvijenost, suočavaju sa specifičnim pritiscima (razvoja), izazovima očuvanja identiteta prostora i zajednica, promjenama načina i kvalitete života.

Brojni mali gradovi i sela u kontinentalnoj Hrvatskoj bilježe gubitak stanovnika, pojavu velikog broja praznih i napuštenih građevina i neodržavane infrastrukture, među kojima je i kulturno-povijesna baština tj. lokacije i obilježja koji su važni za regionalni i lokalni identitet. Izostanak zadovoljavajućeg pristupa zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i obrazovnim uslugama koje su uobičajene za gradske sredine, a posebno siromaštvo i prometna izoliranost, doprinose opadanju kvalitete života. U područjima pogođenima potresima navedeni su procesi dodatno ubrzani i intenzivirani. Istovremeno, u ruralnim područjima uz Jadransku obalu i neposredno zaleđe, kao i u područjima uz veće gradove, pod pritiskom razvoja, posebno turizma, dolazi do mijenjanja povijesnih gradskih i seoskih ambijenata i krajobraza/krajolika te lokalnog načina života. Izgradnja stambene, komunalne, turističke i druge infrastrukture nerijetko je pritom u konfliktu s vrijednostima i potrebom za očuvanjem određenih funkcija (npr. poljoprivredne, vinogradarske, zelene površine i dr.) i identiteta prostora.

CILJ SKUPA

Cilj je skupa potaknuti prijenos znanja i iskustava, umrežavanje i suradnju dionika koji mogu doprinijeti razvoju dobrih praksi i modela za očuvanja identiteta prostora i zajednica te podizanje kvalitete života u malim gradovima i selima u različitim regijama Hrvatske. Pozivaju se istraživači i stručnjaci iz različitih disciplina i područja djelovanja, regionalne i lokalne samouprave, lokalne akcijske grupe (LAG-ovi), udruge i ostali dionici ruralnog razvoja da predstave svoje doprinose prepoznavanju i istraživanju specifičnih izazova s kojima se suočavaju različite ruralne regije Hrvatske te da predstave odgovore na postojeće izazove uključujući politike/mjere upravljanja, inicijative i prakse – među kojima mogu biti pravni i strateški dokumenti, ekonomski i socijalni modeli/instrumenti/mjere, pristupi prostornom planiranju, prometna rješenja, načini upravljanja nekretninama, briga o specifičnim skupinama stanovnika i/ili zajednicama i dr.

30 GODINA DJELOVANJA HRVATSKE SEKCIJE ECOVAST-A

Održavanjem Skupa obilježiti će se i 30 godina kontinuiranog rada Hrvatske sekcije ECOVAST-a. Povodom ove obljetnice bit će organizirana izložba o povijesti i djelovanju ECOVAST-a, a skup će okupiti domaće i inozemne članove ECOVAST-a, znanstvenike i stručnjake iz različitih disciplina, predstavnike regionalnih i lokalnih samouprava, LAG-ova i udruga.

ORGANIZATOR SKUPA

Hrvatska sekcija ECOVAST-a – Europskog vijeća za sela i male gradove
Froudeova 78, 10020 Zagreb
OIB: 36183614872
E-mail: info@ecovast.hr
https://ecovast.hr/

Državni arhiv u Sisku
Frankopanska 21, 44000 Sisak
OIB: 35994268014
E-mail: info@dask.hr
https://www.dask.hr/

ZNANSTVENI ODBOR

Dr. sc. Klementina Batina (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), Dr. sc. Jasenka Kranjčević (Institut za turizam, Zagreb), dr. sc. Sanja Lončar (Filozofski fakultet, Zagreb), dr. sc. Aleksandar Lukić (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb)

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Klementina Batina, Nikša Božić, Dora Hornik, Valerija Kelemen Pepeonik, Jasenka Kranjčević, Sanja Lončar, Aleksandar Lukić, Tihana Stepinac Fabijanić, Silvija Pranjić, Ives Vodanović Lukić (Hrvatska sekcija ECOVAST-a), Dario Franić, Nela Kušanić (Državni arhiv u Sisku)

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SKUPA

Skup će se održati 13. i 14. listopada 2023. godine u Sisku. Stručni dio skupa održat će se u petak 13. listopada, a u subotu 14. listopada će biti organizirana stručna ekskurzija.
Na stručnoj ekskurziji sudionici će se upoznati s primjerima dobrih praksi i modela za očuvanja identiteta prostora i zajednica te podizanje kvalitete života s područja Sisačko-moslavačke županije.

KOTIZACIJA

Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 30 eura i obuhvaća tiskanu knjigu sažetaka i popratne materijale, zajednički radni ručak u petak 13. listopada 2023. godine te organizacijske troškove. Poseban popust organiziran je za studente za koje kotizacija iznosi 15 eura. Stručna ekskurzija nije uključena u cijenu kotizacije. O detaljima za uplatu sudionici će biti obaviješteni u Drugoj obavijesti.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE I SLANJE SAŽETAKA

Rok za slanje sažetaka je 1. srpnja 2023. godine. Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski. Sažetak izlaganja treba sadržavati naslov, sažetak i do pet ključnih riječi, ukupno do 400 riječi. Potrebno je navesti ime i prezime autora, titulu, naziv institucije iz koje dolazi te adresu elektroničke pošte i podatke za kontakt (broj telefona ili mobitela – bit će korišten isključivo za komunikaciju i neće biti javno objavljen).

Prijave za sudjelovanje i sažetak šalju se na adresu: info@ecovast.hr