Međunarodna radionica
KRAJOLIK HRVATSKOG ZAGORJA: PROŠLOST, STANJE, PERSPEKTIVE

Tuheljske Toplice, 21.-22. listopada 2010.

Organizatori:
Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Krapinsko – zagorska županija

Međunarodna radionica na temu prepoznavanja i očuvanja krajolika Hrvatskog Zagorja organizira se kao treći skup projekta Mali gradovi Hrvatske – obnova i održivi razvitak. Organizatori radionice su Hrvatska sekcija ECOVAST-a i Krapinsko-zagorska županija. Neposredni povod za održavanje skupa je obilježavanje desete godišnjice donošenja European Landscape Convention – ELC (Europske konvencije o krajobrazima), Firenca 2000.

Radionica će se odvijati 21. i 22. listopada u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama i biti će organizirana u četiri tematske podgrupe:

1. Definicije, značenje i pravni okviri očuvanja i zaštite krajolika
Pojmovno određenje, povijesni kontekst, značenje, pristup i zakonski okviri zaštite i uređenja

2. Stanje krajolika i sustav prostornog uređenja
Analiza postojećih prostorno planskih sustava i uključivanje politike krajolika u planove Županije, gradova i općina te prijedlog programa izrade Studije zaštite krajolika Krapinsko zagorske županije

3. Modeli gospodarskog korištenja potencijala krajolika
Analiza postojećih modela planiranja i gospodarenja krajolikom (gospodarskog, turističkog, infrastrukturnog, prometnog, poljoprivrednog, prostornog…); potencijali i resursi za moguće gospodarsko korištenje: kulturni turizam, poljoprivreda, ekološka proizvodnja, okolišna orijentacija

4. Međunarodna iskustva u zaštiti i gospodarenju resursima krajolika, mogućnosti suradnje i potencijalni projekti
Pozitivna iskustva gospodarskog korištenja potencijala i resursa krajolika, mogućnosti za prekograničnu suradnju, prijedlog potencijalnih projekata.

Više informacija o polazištima, temi i ciljevima radionice navedeno je u prvom pozivu.

PROGRAM:


Četvrtak, 21. listopada 2010.
(Dvorac Mihanović)

09.00 Uvodna prezentacija i predstavljanje tema i radnih grupa
10.00 Studijski obilazak doline Sutle: Tuheljske Toplice, Klanjec, Kumrovec, Zagorska Sela, GP HR/SLO, Podčetrtek, Olimje, Podsreda
15.00 Ručak
16.00 Panel-diskusija
17.00 Formiranje radnih grupa i rad u tematskim grupama
19.00 Kraj prvog dana radionice


Petak, 22. listopada 2010.
(Dvorac Mihanović)
09.00 Rad u tematskim grupama. Izrada zaključaka.

14.00 JAVNA PREZENTACIJA REZULTATA RADIONICE

1. Otvaranje skupa za širu javnost, pozdravna riječ –župan
2. Uvodna riječ – organizatori
3. Prezentacije rada radnih grupa
4. Plenarna izlaganja:
Nataša Bratina Jurković: Implementacija Europske konvencije o krajobrazu u Sloveniji
Jelka Hudoklin: Krajolik u slovenskoj planerskoj praksi
Arthur Spiegler: Austrijski model zaštite krajolika
Ivo Trošt, Vesna Zakonjšek: Upravljanje krajolikom na primjeru parka Kozjansko u Sloveniji
Vesna Koščak: Metodologija izrade Studije zaštite krajobraza Grada Zagreba

Predavanja će se održavati na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku, bez prevođenja

 


Kako je moguće sudjelovati?

Na temelju prijava koje su pristigle do 30. rujna formirane su radne grupe. Za sudjelovanje u radnom dijelu radionice više se nije moguće prijaviti.
Javna prezentacija rezultata radionice (u petak, 22. listopada u 14 sati) otvorena je za sve zainteresirane. Prezentacija se održava u dvorcu Mihanović u Tuheljskim toplicama.

Ukoliko se želite pridružiti studijskom obilasku doline Sutle u četvrtak potrebno je popuniti prijavnicu.
Polazak je ispred hotela u Tuheljskim Toplicama u 10 sati. Kotizacija za izlet iznosi 120 kuna i uključuje troškove prijevoza i ručak.
Budući da je predviđen obilazak i lokacija u Sloveniji molimo ponijeti putovnicu.

Mjesto održavanja radionice:

Dvorac Mihanović, Hotel Terme Tuhelj, Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice
Hotel Terme Tuhelj, Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice
Tel. +385 (0)49 203 000
E-pošta: info@terme-tuhelj.hr 
www.terme-tuhelj.hr

Recepcija hotela, tel. +385 (0)49 203 000
Dvorac Mihanović, tel. +385 (0)49 203 773

Kontakt organizatora:

E-pošta: info@ecovast.hr

 

Pripremili:
Biserka Dumbović Bilušić
Nikša Božić


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *