Projekt Lički Osik – prostorni identitet planiranog grada

Hrvatska sekcija ECOVAST-a u suradnji s Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana u Ličkom Osiku pokreće projekt Lički Osik – prostorni identitet planiranog grada koji se bavi urbanističkim i arhitektonskim naslijeđem Ličkog Osika.

Zašto Lički Osik?

Lički Osik je grad koji je doživio velika stradanja u Domovinskom ratu. Sedamnaest godina nakon završetka vojnih operacija u gradu se još osjećaju posljedice rata – kako one fizičke (ruševne zgrade, minska polja) tako i društvene (promjena gospodarske osnove grada, promjena demografske i socijalne strukture stanovnika).

Nastao je kao planirani grad u vrijeme neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, sagrađen uz industrijski kompleks  metaloprerađivačke industrije (za potrebe vojno-obrambenog sustava). Uz Ploče na jadranskoj obali Lički Osik je rijedak primjer novoplaniranog grada nastalog u Hrvatskoj u drugoj polovici 20. stoljeća – izgrađeni na praznom prostoru na principima modernističkog urbanizma i arhitekture, nevezani na postojeća naselja te zamišljeni kao zaokružene gradske cjeline.

Ciljevi projekta

Cilj projekta jest upoznavanje lokalne javnosti u Ličkom Osiku, Gradu Gospiću i šire s jedinstvenim urbanističkim i arhitektonskim naslijeđem Ličkog Osika.
Uključivanjem lokalnih stanovnika u projekt istražiti će se elementi koji stvaraju prostorni identitet Ličkog Osika u očima njegovih stanovnika, na taj način podižući svijest o njihovoj važnosti i potrebi očuvanja u budućim prostornim intervencijama. Projekt ima za cilj i potaknuti aktivnije uključivanje lokalne zajednice u promišljanje budućeg razvoja njihova grada.

Budući da se radi o rijetkom i slabo poznatom primjeru novoga grada izgrađenog nakon Drugoga svjetskog rata, tema će se promovirati i šire, prvenstveno u stručnoj javnosti (arhitekti, urbanisti, povjesničari umjetnosti, geografi i sl.)

U sklopu projekta planirana je izložba, javno predavanje te vođeni obilazak Ličkog Osika.

Organizacija projekta

Projekt Lički Osik – prostorni identitet planiranog grada provodi Hrvatska sekcija ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove) u suradnji s Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana u Ličkom Osiku.

Voditelji projekta:
Nikša Božić, dipl.ing.arh.
dr.sc. Jasenka Kranjčević, dipl.ing.arh.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Hrvatske komore arhitekata i Nacionalne zaklade HAZU.

Više informacija:

Stranica projekta: http://projektlickiosik.wix.com/main

Facebook stranica projekta: http://www.facebook.com/projekt.licki.osik