Mošćenice (2009.)

Konferencija
REVITALIZACIJA MALIH POVIJESNIH GRADOVA I NJIHOVOG OKRUŽENJA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
Pilot-projekt “Mošćenice – živi grad muzej”
Mošćenice, 23. i 24. listopada 2009.

Uvod

Kultura malih gradova kao višestoljetna tradicija urbaniteta važna je sastavnica autentičnosti i identiteta Hrvatske. Nekadašnje uloge i značenja malih gradova su promijenjeni, a gubitak aktivnog stanovništva i gospodarskih djelatnosti doveli su do degradacije fizičkih obilježja: propadanja ili vrlo zapuštenog stanja povijesnih struktura. S druge strane, mali gradovi u kojima se nastavlja suvremeni razvoj često trpe neodgovarajuće promjene koje nisu u skladu s njihovim stečenim urbanim vrijednostima. Promjene kojima se nepovratno mijenjaju i gube vrijednosti povijesnih urbanih ambijenata, a novom (ne)planskom gradnjom zauzimaju vrijedni pejzažni predjeli i narušavaju prostorni odnosi, zahtijevaju integralni pristup. Velika kulturna i prirodna vrijednost malih gradova i njihova okruženja, potencijali su na kojima se može temeljiti budući razvitak koji će omogućiti kvalitetan život stanovnicima.

Ciljevi konferencije

– poticanje stručnog interesa i senzibiliziranje javnosti za problematiku malih gradova bogate kulturno povijesne baštine kao nositelja prostornog identiteta;
– poticanje revitalizacije u okviru novog integralnog koncepta / politike malih povijesnih gradova;
– propitivanje modela revitalizacije povijesnog grada na temelju pilot projekta Mošćenice- živi grad muzej;
– uključivanje i umrežavanje povijesnih naselja urbanog karaktera u projekt Obnova i održivi razvitak malih gradova i njihova okruženja u Hrvatskoj;
– naglašavanje potrebe donošenja Strategije obnove malih gradova na nacionalnoj  i regionalnim razinama.

Teme konferencije

– međuutjecaji malog povijesnog grada i njegovog okruženja / regije (povijesni, kulturni, urbanistički, ekonomski, turistički, sociološki i drugi aspekti);
– elementi za definiranje tipologije malih povijesnih gradova 
– resursi i potencijali malog povijesnog grada i njegovog okruženja za održivi razvitak  u okvirima kulturnih, turističkih, gospodarskih i sličnih sadržaja;
– sudionici (stakeholders) i njihova ulogu u procesu obnove i održivog razvitka;
– ekonomski aspekti obnove i razvitka te modeli upravljanja razvojnim programima;
– mogući oblici korištenja prostora te uloge zasebnih programa u okviru cjelovitog projekta revitalizacije povijesnog grada Mošćenice.

Sudionici

Namjera konferencije bila je okupiti stanovnike, odgovorne osobe iz državnih i županijskih tijela i institucija te jedinica lokalne uprave i samouprave, udruge, znanstvenike, stručnjake i istraživače. Poziv za sudjelovanje bio je otvoren svim zainteresiranima za problematiku revitalizacije i održivog razvitka malih povijesnih gradova.

Format

Dvodnevni skup imao je znanstveno-stručni karakter; koncipiran od izlaganja (10 min) u tematskim skupinama te diskusijama u okviru okruglog stola.

Cjelokupni radovi objavljeni su u publikaciji Mošćenički zbornik broj 6 koja se može naručiti u Hrvatskoj sekciji ECOVAST-a. Opširnije….


Download:

Sažetci izlaganja na konferenciji (hrvatski / english) (pdf, 595 kB)