Makarska (2006.)

SKUP ECOVAST-a
Projekt ‘Identifikacija i valorizacija krajobraza na području Makarske’

Makarska,  31.ožujka – 2.travnja 2006. U organizaciji međunarodne udruge ECOVAST (Europsko vijeće za sela i male gradove), te partnerske engleske organizacije SEEDA (South East England Development Agency), Hrvatske sekcije ECOVAST-a u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, te Gradom Makarska, u Makarskoj je održan prošireni sastanak međunarodnog Upravnog odbora ECOVAST-a, te okrugli stol na temu ‘Mali europski gradovi i sela – prijedlozi za suradnju i razvojne inicijative’.

Program skupa:

Petak, 31. ožujka 2006.
Prezentacija projekta ASSET (Action to Strengthen Small European Towns)

Subota, 1. travnja 2006.
Stručno savjetovanje o malim europskim gradovima uz kratka izlaganja;
Primjena projekta ASSET i dr.
Sudjeluju domaći i strani stručnjaci (ECOVAST, SEEDA, Citta Slow, Niederosterreich reg., Historic Hotels i dr.), te predstavnici nekoliko hrvatskih gradova (gradonačelnici)
Stručni obilazak grada Makarske i okolnog područja

Nedjelja, 2. travnja 2006.
Nastavak savjetovanja – zaključci
Sastanak Upravnog odbora međunarodnog ECOVAST-a
Obilazak područja Parka prirode ‘Biokovo’

Projekt Identifikacija i valorizacija krajobraza na području Makarske

Projekt pod nazivom  ‘Identifikacija i valorizacija krajobraza na području Makarske’ predstavlja pilot studiju valorizacije krajobraza u Hrvatskoj, a kao primjer obrađuje područje biokovskog priobalja s gradom Makarskom kao središnjom urbanom lokacijom, te šest lokalnih općina.
Namjera je projekta, koji se je odvijao u periodu 2003-2004. godine, da se kroz detaljnu analizu predloženog prostora u usporedbi s europskim iskustvima postavi metodološka podloga za izradu Krajobrazne osnove Hrvatske, temeljem Europske konvencije o krajobrazu (European Landscape Convention) – koju je Vlada RH potpisala i ratificirala 2002. godine.
Projekt je pokrenut putem natječaja pri Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, prema Ugovoru potpisanom od strane Hrvatske sekcije ECOVAST u 2003. godini.
Projektom se željelo dostignuti slijedeće ciljeve: dokumentiranje i opis krajobraza područja; provjera i moguća nadopuna metodološkog postupka (ECOVAST-a); usvajanje metodološkog postupka za provođenje Identifikacije i valorizacije krajobraza uz provjeru postupka (radionice, ankete); te preporuke za daljnje postupke primjene Konvencije o krajobrazu u RH.
Rezultat provedbe projekta je brošura (na engleskom i hrvatskom jeziku) u kojoj je objašnjena korištena metodologija i predstavljeni rezultati analize, te navedene preporuke za daljnje djelovanje. Suradnici u projektu članovi su međunarodne nevladine udruge ECOVAST (Europsko vijeće za sela i male gradove), domaći i strani stručnjaci koji su sudjelovali s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, te Ministarstva kulture. Pri radu na ostvarenju postavljenog zadatka – identifikaciji i valorizaciji krajobraza  biokovskog priobalja, na temelju Europske konvencije o krajobrazu i primjenom smjernica ECOVAST-a (Vodič), posebna pažnja usmjerena je informiranju i suradnji sa lokalnim stanovništvom i upravama (radionice), te institucijama (npr. Park prirode Biokovo) kako bi se omogućila primjena preporuka i smjernica, uz istovremenu njihovu provjeru u smislu odabranog pristupa (korištene metode) u ovome projektu.