Održana Godišnja skupština Hrvatske sekcije ECOVAST-a

Godišnja skupština Hrvatske sekcije ECOVAST-a održana je 18. rujna 2015. u Institutu za turizam u Zagrebu

Glavni razlog za sazivanje Skupštine bila je potreba usklađivanja Statuta udruge sa Zakonom o udrugama koji je stupio na snagu prošle godine.

Na početku Skupštine predsjednik Hrvatske sekcije ECOVAST-a Nikša Božić zahvalio se Institutu za turizam na gostoprimstvu te je članovima Skupštine kratko predstavio Izvješće o radu i Financijsko izvješće. U ovoj godini održano je nekoliko javnih predavanja, a članovi udruge sudjelovali su na završnoj konferenciji projekta “Baština – pokretač razvoja”, na godišnjoj skupštini ECOVAST International što je održana u češkom topličkom gradu Františkovy Lázně u ožujku. Bili smo aktivno uključeni i u rad Hrvatske mreže za ruralni razvoj, te u organizaciju Prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta što je održan u Baranji u travnju.

Glavna točka Skupštine odnosila se na donošenje novog Statuta Hrvatske sekcije ECOVAST-a. Najvažnije izmjene mogu se podijeliti u dvije grupe.

U prvoj grupi su izmjene koje proizlaze iz potrebe usklađenja sa Zakonom: korištenje službenih klasifikacija u navođenju ciljnih skupina i djelatnosti kojima se udruga bavi, dodan je način rješavanja sporova u udruzi, odredbe o izboru likvidatora, odredbe kojima se regulira članstvo maloljetnih osoba, odredbe o sadržaju popisa članova i drugo.

U drugoj grupi izmjena su izmjene odredbi kojima se izbjegava nepotrebna složenost rada udruge te kojima se ispravljaju uočeni nedostaci dosadašnjeg Statuta: ukidaju se Savjet i Nadzorni odbor, smanjuje se vrijeme za slanje poziva o održavanju Skupštine, nove članove više ne treba potvrđivati Upravni odbor; definirane su ovlasti Predsjednika i Tajnika te druge manje korekcije.

Prijelaznim odredbama Statuta određeno je se da mandat članova Upravnog odbora, Predsjednika i Tajnika traje do kraja dvogodišnjeg mandata. Savjet, Nadzorni odbor i Blagajnik se ukidaju.

Nakon kraće rasprave novi Statut Hrvatske sekcije ECOVAST-a je jednoglasno usvojen.


Preuzimanje: Statut Hrvatske sekcije ECOVAST-a (pdf)


Skupština je donijela i odluku da se osim Predsjednika udruge za zastupanje udruge ovlasti i Valerija Kelemen Pepeonik, članica Upravnog odbora.

Za likvidatora udruge izabrana je Nada Bakula, član udruge.

U nastavku Skupštine predstavljen je prijedlog Plana rada za 2016. godinu. Glavne točke su nastavak rada na projektu „Mali gradovi“, traženje mogućnosti za konkretno projektno financiranje iz dostupnih javnih izvora, suradnja s međunarodnim ECOVAST-om, međunarodna suradnja u okviru Foruma javnog društva Podunavlja (DCSF) te u Hrvatskoj u sklopu Mreže za ruralni razvoj.

Pripremio: Nikša Božić