Zaključci s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa MODELI UPRAVLJANJA PROCESIMA OBNOVE I RAZVOJA POVIJESNIH GRADOVA Primjer Ivanić-Grada: Mogućnosti revitalizacije i obnove starog Ivanića Održanog u Ivanić-Gradu 11.…
PRIKAŽI VIŠE
Međunarodni znanstveno-stručni skup MODELI UPRAVLJANJA PROCESIMA OBNOVE I RAZVOJA POVIJESNIH GRADOVA Primjer Ivanić-Grada: Mogućnosti revitalizacije i obnove starog Ivanića Ivanić-Grad, 11. studenoga 2011.Organizatori: Hrvatska sekcija…
PRIKAŽI VIŠE