Stručne tribine posvećene obnovi potresom pogođenih područja

Hrvatsko etnološko društvo u suradnji s Hrvatskom sekcijom ECOVAST-a, Društvom povjesničara umjetnosti i Društvom “Terra banalis” organizira
SERIJU STRUČNIH TRIBINA
O OBNOVI I OPORAVKU POTRESOM POGOĐENOG PODRUČJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Predviđene teme su:
• Obnova povijesnih građevina i kulturno-povijesnih cjelina nakon katastrofa
• Očuvanje baštine i rad kulturnih ustanova nakon katastrofa
• Mali povijesni gradovi Banovine/Banije
• Izazovi opstanka i razvoja ruralnog prostora
• Interdisciplinarna metodologija rada na regeneraciji prostora i zajednica


Prva stručna tribina
OBNOVA POVIJESNIH GRAĐEVINA I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA NAKON KATASTROFA
četvrtak, 29. travnja 2021. godine, u 18 h
Sudionici: prof.dr.sc. Marko Špikić, Ana Mlinar, dipl. etnol., dr.sc. Žarko Španiček
Moderatorica: doc.dr.sc. Sanja Lončar

Teme i zaključci prve tribine

Druga stručna tribina
MALI POVIJESNI GRADOVI BANOVINE/BANIJE
četvrtak, 20. svibnja 2021. godine, u 18 h
Sudionici: dr.sc. Sanja Lazanin, dr.sc. Vlatko Čakširan, Nikša Božić, d.i.a.
Moderator: prof.dr.sc. Marko Špikić

Teme i zaključci druge tribine

Treća stručna tribina
IZAZOVI OPSTANKA I RAZVOJA RURALNOG PROSTORA
utorak, 8. lipnja 2021. godine u 18 sati
Sudionici: dr.sc. Biserka Bilušić Dumbović, doc.dr.sc. Goran Andlar, izv.prof.dr.sc. Aleksandar Lukić
Moderator: Nikša Božić

Teme i zaključci treće tribine

Četvrta stručna tribina
OČUVANJE IDENTITETA I MOGUĆNOSTI RAZVOJA RURALNIH PROSTORA
utorak, 29. lipnja 2021. godine u 18 sati
Sudionici: Doc.dr.sc. Sanja Lončar, Marijana Zlodre, mag.ing.arh. i Ivica Leder, dipl.ing.arh.
Moderatorica: doc.dr.sc. Jasenka Kranjčević

Teme i zaključci četvrte tribine


O tribinama:

Sisačko-moslavačku županiju je od prosinca 2020. do travnja 2021. pogodilo više od 1000 potresa od kojih su najrazorniji bili 28. i 29. prosinca 2020. te 6. siječnja 2021. godine. U potresima su teško stradale gradske kulturno-povijesne cjeline Siska, Petrinje i Gline te velik broj povijesnih građevina u drugim gradskim i seoskim naseljima. Štete su prijavljene na više od 37 000 građevina. Brojni stanovnici bili su prisiljeni napustiti svoje domove i mjesta stanovanja te pronaći smještaj u privremenim građevinama i (kontejnerskim) naseljima. Potresi su prouzročili traume i pogoršali ionako nisku kvalitetu života na ovom području.
Iznimno kompleksna situacija na području Sisačko-moslavačke županije nužno traži sustavna, sveobuhvatna i interdisciplinarna promišljanja i rad na rješavanju brojnih demografskih, ekonomskih, okolišnih, sociokulturnih i drugih problema s kojima se ovo područje suočava od Domovinskog rata (1991. – 1995.), a koja su dodatno otežana potresima.
U siječnju 2021. godine, na inicijativu Hrvatske sekcije ECOVAST-a, veliki broj udruženja, udruga, znanstvenih, muzejskih i drugih institucija uputili su apel Vladi Republike Hrvatske, nadležnim ministarstvima te regionalnoj i lokalnoj samoupravi na potresom pogođenim područjima u kojima se zalažu za sveobuhvatan, uključiv i znanstveno utemeljen pristup obnovi potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačke županije. Apel je do sada podržalo više od 1000 pojedinca, udruga i ustanova.
U travnju 2021. godine strukovne udruge pokreću seriju stručnih tribina s ciljem otvaranja javnog i stručnog dijaloga, razmjene znanja i iskustava te formuliranja stručnih smjernica za sustavnu i cjelovitu obnovu i revitalizaciju prostora temeljenu na maksimalnom očuvanju baštine i identiteta prostora. Takav pristup nužno uključuje kvalitetan i suvremen pristup baštini te uvažavanje najboljih međunarodnih praksi, standarda i preporuka.