Samobor (2007.)

GENERALNA SKUPŠTINA ECOVAST-a 2007.
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
STRUČNA EKSURZIJA

U organizaciji Hrvatske sekcije ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove) u periodu od 13-14. listopada 2007. održana je u Hrvatskoj, u Samoboru, Hotel ‘Lavica’, Generalna skupština europskih nacionalnih sekcija ECOVAST-a, u sklopu koje je održana 15. listopada 2007. i Međunarodna konferencija ‘Mali europski gradovi – uloga u razvoju ruralnih prostora i očuvanju baštine’, te stručna ekskurzija 16. listopada 2007. u područje Like, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara.
Međunarodna konferencija na temu malih gradova i njihova položaja u hrvatskom i europskom kontekstu, okupila je 80-tak sudionika skupa: osim stručnjaka i znanstvenika, domaćih i međunarodnih članova ECOVAST-a i gostiju, također veliki broj predstavnika gradova: Samobora, Otočca, Senja i Delnica – koji su ujedno predstavljeni kao ogledni primjeri gradova, te Staroga Grada na otoku Hvaru, Zaprešića, Petrinje, Hrvatske Kostajnice, Ogulina, Slatine, Dubrovnika, Velike Gorice, Nove Gradiške, Ivanić Grada, kao i predstavnike suradničkih organizacija i institucija: Saveza Udruge gradova i Udruge općina RH, Sveučilišta u Zagrebu (PMF – Geografski odsjek, Arhitektonski fakultet, Filozofski fakultet, Agronomski fakultet), Instituta (Ekonomski institut Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut za turizam), Grada Zagreba – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Hrvatske mreže za ruralni razvoj (HMRR), Hrvatske gospodarske komore (HGK) – Sektor za turizam.
Potrebno je još napomenuti da su Međunarodnu konferenciju aktivno pratili postdiplomanti s profesorima Sveučilišta Gloucestershire iz Engleske, u okviru kursa Europski ruralni razvoj (njih desetak sudjelovalo je i na ekskurziji), kao i nekoliko studenata Sveučilišta u Zagrebu (PMF- Geografija i Filozofski fakultet).
Međunarodna konferencija, kao i Generalna skupština dan prije, bili su simultano prevođeni na hrvatski, engleski i njemački jezik.
Program događanja započeo je u subotu, 13.10.2007., u 10.00 sati sastankom Međunarodnog upravnog odbora ECOVAST-a. U popodnevnom dijelu članovi Odbora pratili su izvješća Radnih grupa za krajobraz, te za ruralnu arhitekturu i ruralni razvoj, kao i predavanje D. Salopeka o tradicijskoj drvenoj arhitekturi Pokuplja i Posavine (‘korablja’).

Generalna skupština nacionalnih sekcija ECOVAST-a

Generalna skupština nacionalnih sekcija ECOVAST-a započela je radom u nedjelju 14. 10. 2007. u 14.00 sati, kada je nakon uvodnih riječi predsjednice Hrvatske sekcije gđe.Tihane Stepinac Fabijanić i pozdrava dogradonačelnice Samobora gđe. Marice Jelenić, riječ preuzeo predsjednik središnjice g. Phil Turner i vodio skup zajedno s tajnicom ECOVAST-a gđom. Pam Moore prema predloženom Programu rada sve do 18.30 sati.
Na Generalnoj skupštini pohvaljena je Hrvatska sekcija za organizaciju ovogodišnjeg skupa ECOVAST-a, kao i za priređivanje Upitnika ASSET u suradnji sa Savezom Udruge gradova i Udruge općina RH (što je ponovljeno i slijedećeg dana prilikom izlaganja o ovoj tematici). Na Skupštini su predstavnici nacionalnih sekcija imali priliku iznijeti rezultate svoga godišnjeg djelovanja (bilo usmeno ili pismenim putem ako predstavnici nisu mogli prisustvovati). Predsjednica Hrvatske sekcije izvijestila je ukratko o tijeku priprema za održavanje ovoga skupa, te naznačila postignute rezultate u ovoj godini, npr. tiskanje aktualne verzije Strategije za ruralni razvoj s uvodom predsjednika Phila Turnera, a koja je već bila citirana u znanstvenim i stručnim radovima članova, te je poslužila i prilikom izrade prijedloga Strategije ruralnog razvoja Hrvatske; nadalje su spomenuti dosadašnji projekti, uključujući ‘Putove baštine – s obje strane rijeke Kupe’ (koji je pokrenut prema modelu Heritage Trails ECOVAST-a), zatim projekt ‘Identifikacija krajobraza na području Makarske/Biokova’ izrađen prema ECOVAST-ovom Vodiču i u skladu s Europskom konvencijom o krajobrazu i dr.

Međunarodna konferencija ‘Mali europski gradovi – uloga u razvoju ruralnih prostora i očuvanju baštine’.

Nakon registracije pristiglih sudionika (76 potpisnika), u ponedjeljak 15.10.2007. u 9.30 započela je Međunarodna konferencija na temu ‘Mali europski gradovi – uloga u razvoju ruralnih prostora i očuvanju baštine’.
Pozdrave skupu uputili su predsjednica Hrvatske sekcije ECOVAST-a gđa.Tihana Stepinac Fabijanić i gradonačelnik Samobora g. Dubravko Filipec, te predsjednik međunarodne organizacije ECOVAST g. Phil Turner, nakon čega su znanstveni i stručni djelatnici iz Hrvatske i inozemstva izlagali svoje priloge u tri plenarne sekcije u jutarnjem dijelu programa, s podnaslovima: Uvodna izlaganja; Razvojni aspekti maloga grada: Hrvatski primjeri; Projektne studije i i strategije – Europa i Hrvatska.
U sklopu Uvodnih izlaganja (P. Turner/ V. Carter/ P. Moore) posebno je naglašena uloga ECOVAST-ovog projekta ASSET (Action to Strenghten Small European Towns) koji bi se pokrenuo tijekom slijedeće 2008. godine kroz natječaj za INTERREG IV, a kojim bi se nastojalo, uz partnerske institucije i uključivanjem pojedinačnih malih europskih gradova, zajednički djelovati na jačanju uloge malih gradova u domeni razvojnih programa Europske komisije.
Kroz Plenarnu sekciju 2 – Razvojni aspekti maloga grada: Hrvatski primjeri, usmjeravali su moderatori Prof. dr. M. Dower i mr. sc. V. Klarić, kroz povijesni pregled razvoja gradova (dr. R. Vučetić), pa do turističkih potencijala maloga grada na primjeru Petrinje (D. Salopek), te pripreme Strategije regionalnog razvoja u RH (I. Brčić-Kostić – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva) i drugih pitanja vezano za prilagodbe europskim integracijama (Ž. Gudelj-Velaga – Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo; D. Bezjak – Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka).
Plenarna sekcija 3 odnosila se na paralelu Europa i Hrvatska – Projektne studije i strategije, gdje su moderatori dr. M. Sumpor i A. Lukić vodili kroz izlaganja austrijskih primjera malih gradova (dr. A. Spiegler), do socio-ekonomske i političke uloge u razvoju maloga grada (dr. N. Starc) i pitanja urbanog turizma kao promotora razvoja (mr. V. Klaric).

Radionice

U popodnevnom dijelu svi sudionici, uključujući predstavnike hrvatskih gradova, bili su raspoređeni u tri radionice:
A) Kreativne urbane mikrodestinacije (moderatorica mr. V. Klarić, Samobor i sjeverozap. Hrvatska kao ogledni primjer);
B) Upravljanje i gospodarski razvoj maloga grada (moderatorica dr. M. Sumpor, Senj kao ogledni primjer);
C) Revitalizacijski procesi u ruralnom prostoru (moderatorica dr. M. Štambuk, Otočac kao ogledni primjer).
Radionicama je prethodilo predstavljanje malih gradova: Samobora, Otočca, Senja, te Delnica.
U radionicama su razmatrani navedeni primjeri gradova, kao i drugi mali gradovi gdje su vršena istraživanja vezano za ruralni razvoj i zaštitu baštine.
Radionica A): Kulturno-povijesne vrijednosti prostora kao resurs za njegov razvitak, e.g. Žumberak, Samobor, Krašić (mr. B. Bilušić); Turizam i problemi malih gradova, e.g. Ivanec (dr. E. Kušen i dr. R. Tomljanović); Problemi očuvanja povijesnog identiteta maloga grada pod utjecajem velikog grada, e.g. Ivanić Grad, Velika Gorica, Samobor i dr. (mr. Z. Mavar i Marija Tusun).
Radionica B): Uloga tradicijske kulture u razvoju ruralnih područja na primjeru senjskog zaleđa i grada Senja (M. Rajković i dr. M.Černelić); Integrirani pristup upravljanju lokalnim područjem / Strateški plan razvoja na primjeru Benkovca (dr. N. Starc): Vizualni identitet i provedbene odredbe u graditeljstvu (kritika normativnim aktima koji potiču krivi način obnove (D. Arbutina).
Radionica C): Regionalna organizacija naselja – Lika (dr. D. Pejnović), Uloga gospodarstva u revitalizaciji malih planinskih ruralnih naselja na primjeru Krasna (A. Lukić), Uloga prostornog planiranja u ruralnom razvoju (dr. J.Kranjčević), Tradicijsko graditeljstvo kao resurs za razvoj (D. Salopek).
U završnom dijelu skupa moderatori radionica (mr.V. Klarić, dr. M. Sumpor, dr. M. Štambuk) predočili su sudionicima skupa rezultate rada u radionicama.
> Izvješće 1 (pdf, 23 kB)
> Izvješće 2 (pdf, 41 kB)
Plenarna izlaganja, kao i ona iznesena u radionicama, tek su naznake jedne buduće detaljnije analize stanja u kojima se odvija život malih gradova; tek početna istraživanja kako u Hrvatskoj, tako i drugdje u Europi, nedostatna su za sveobuhvatne zaključke. Konferencija je potvrdila nužnost jačeg zauzimanja kako znanstvenih istraživača, tako i djelatnika ministarstava i drugih upravnih tijela za pitanja položaja malih gradova u Europi, a Hrvatska se pokazala kao dobar primjer brojnošću i različitošću svojih malih gradova.

Samoborska deklaracija

Program Konferencije završio je predstavljanjem nacrta tzv. Samoborske deklaracije o položaju i značenju malih gradova u današnjoj Europi, što je izložio predsjednik ECOVAST-a Phil Turner, a u njenom konačnom oblikovanju sudjelovali su sudionici konferencije. Samoborskom deklaracijom nastoji se obuhvatiti karakteristike, probleme i prednosti europskih malih gradova. Deklaracija će, osim sudionicima konferencije, biti upućena predstavnicima resornih odjela Europske komisije kako bi se na europskoj razini potaknulo pitanje ravnomjernijeg razvoja malih gradova Europe.

Stručna ekskurzija

Slijedeća dva dana (16. i 17. 10. 2007.) slijedio je program stručne ekskurzije, od Samobora preko Ogulina do Otočca, Senja, Crikvenice i Delnica; kojom prilikom su se sudionici mogli bolje upoznati s prilikama u kojima se odvija život malih gradova Hrvatske.

Izvješće pripremila:
Tihana Stepinac Fabijanić
Predsjednica hrvatske sekcije ECOVAST-a
(2007.)


Download:

ASSET Anketa (pdf, 541 kB)

Tihana Stepinac Fabijanić, Mladen Ivanović
KONCEPT PROJEKTA za male/srednje gradove u Hrvatskoj (2007.) (pdf, 45 kB)

Dražen Arbutina
Vizualni identitet i provedbene odredbe u graditeljstvu (pdf, 25 kB)

mr.sc. Dijana Bezjak
Problematika područja s razvojnim poteškoćama u prijedlogu Strategije regionalnog razvoja RH (pdf, 32 kB)
Development of Disadvantaged Areas in the National Strategy For Regional Development (pdf, 14 kB)

mr.sc. Biserka Dumbović Bilušić
Kulturne i prirodne vrijednosti Žumberka – polazište za razvitak (pdf, 22 kB)

dr.sc. Jasenka Kranjčević
Uloga prostornog planiranja u ruralnom razvoju (pdf, 13 kB)

dr.sc. Eduard Kušen, dr.sc. Renata Tomljenović
Turizam i problemi malih gradova u Hrvatskoj – slučaj grada Ivanca (pdf, 35 kB)

Zofia Mavar
Problemi očuvanja povijesnog identiteta maloga grada (pdf, 18 kB)

Marijeta Rajković
Uloga tradicijske kulture u razvoju ruralnih područja na primjeru senjskog zaleđa i grada Senja (pdf, 15 kB)
Possibilities for the Development of Rural Tourism –Senj and its Surroundings (pdf, 15 kB)

dr.sc. Nenad Starc, dr.sc. Marijana Sumpor
Aspekti održivog razvoja malih gradova
(pdf, 32 kB)

Ratko Vučetić
Prikaz povijesnog razvoja i karakteristike urbanizacije kontinentalne Hrvatske u srednjoevropskom kontekstu (pdf, 20 kB)

Tihana Stepinac Fabijanić, Valerija Kelemen Pepeonik
Samobor – Gornji Kraj: Prilog članova ECOVAST-a unapređenju kvalitete života stanovnika, te zaštiti
i očuvanju kulturne i prirodne baštine i krajobraza
(pdf, 48 kB)