Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Nina (2012.)

Stručni skup i vođeni obilazak Nina
Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Nina

Okrugli stol Potencijali povijesnih naselja Zadarske županije
Nin, 13. listopada 2012. godine.

Hrvatska sekcija ECOVAST-a u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Nina organizirala je skup i stručni obilazak Nina u subotu 13. listopada 2012. godine. Odabir Nina nije bio slučajan – ovaj mali grad u Zadarskoj županiji već duže vrijeme provodi programe i projekte u kojima se koriste potencijali prirodne i kulturne baštine za održivi gospodarski razvoj. Grad ima važno mjesto u hrvatskoj povijesti, ali je nakon razaranja 1646. godine počeo gubiti svoj urbani karakter a u drugoj polovici 20. stoljeća razvijao se sporo u sjeni Zadra i ubrzanog razvoja novih turističkih naselja u zadarskoj regiji. Pomaci u urbanoj obnovi vidljivi su osobito u posljednjem desetljeću – u Ninu se dogodila uspješna sinergija lokalne uprave, kreativne turističke zajednice te aktivnog pristupa nadležnih konzervatorskih službi koji uspijevaju zajedno s lokalnim stanovnicima polako pretvarati Nin u privlačan mali grad koji svoju budućnost temelji na kreativnom korištenju svojih potencijala, prije svega bogatog kulturnog naslijeđa i prirodnoj baštini.

Uz prenošenje iskustava ECOVAST-a koji se tiču obnove malih povijesnih gradova skup u Ninu bio je i prilika da se članovi hrvatske sekcije na terenu upoznaju s lokalnom sredinom koja uspješno provodi projekte i programe upravo na tragu pristupa kojega u svom radu zagovara ECOVAST. Na skupu je sudjelovalo četrdesetak sudionika – uz članove ECOVAST-a iz Zagreba skupu su se pridružili i lokalni stručnjaci iz Zadra i Zadarske županije (arhitekti, konzervatori, prostorni planeri, stručni djelatnici u turističkim zajednicama, muzejima i drugim kulturnim institucijama).

U jutarnjem dijelu programa skup je počeo upoznavanjem s lokalnom sredinom te projektima koji se u Ninu uspješno provode. Iskustva stvaranja prepoznatljive turističke destinacije sudionicima skupa predstavila je mr.sc. Marija Dejanović, direktorica Turističke zajednice Grada Nina. Pomaci u stvaranju turističke prepoznatljivosti Nina jedni su od uspješnijih pomaka koji su se u Ninu dogodili u zadnjem desetljeću. Pješčane plaže, ljekovito blato, rijetka staništa te očuvane endemične biljke i ptičji svijet polazište su za razvoj turizma baziranog na prirodnoj baštini dok se u bogatom kulturno-povijesnom naslijeđu ističu jedinstvene crkvice sv. Nikole i sv. Križa, crkve sv. Anselma i sv. Ambroza, Višeslavova krstionica, tekst i slova glagoljice, starohrvatski brod Condura Croatica i antički brod Serilia Liburnica. U gradu djeluju Muzej Ninskih starina, crkvene riznice Zlata i srebra grada Nina te nagrađivani Muzej soli. Projekte razvoja turističke ponude bazirane na kulturnoj i prirodnoj baštini prepoznale su hrvatske i međunarodne udruge te je Grad Nin dobitnik brojnih uglednih turističkih nagrada od kojih se posebno ističe nagrada Europske komisije EDEN – Europska destinacija izvrsnosti za 2010. godinu.

Nakon uvodnog izlaganja Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Nina gospođe Dejanović sudionicima skupa organiziran je vođeni obilazak povijesnom jezgrom Nina gdje su se na licu mjesta upoznali s najvažnijim projektima: obnovom donjih gradskih vrata i povijesnog popločenja u glavoj gradskoj ulici, prezentacijom antičkih arheoloških iskopina uz crkvu sv. Križa i na prostoru antičkoga hrama, obnovom povijesnih građevina (stara škola) ali i obnovom fasada privatnih kuća koje značajno sudjeluju u stvaranju slike grada. Posebno treba istaknuti zanimljivi projekt obilježavanja djela ninskog pjesnika i kroničara Petra Zoranića što je obilježeno stvaranjem malog javnog prostora – Zoranićevog perivoja – gdje se provodi i zanimljivi projekt Pjesnikova klupa (>link).

Popodnevni dio programa započeo je predstavljanjem aktivnosti, ciljeva i pristupa Hrvatske sekcije ECOVAST-a. Tihana Stepinac Fabijanić, dopredsjednica ECOVAST International-a, predstavila je međunarodni kontekst naše udruge. Tajnik Hrvatske sekcije Nikša Božić predstavio je projekte te ostvarene skupove i publikacije u proteklom četverogodišnjem razdoblju dok je predsjednica HS ECOVAST-a dr.sc. Biserka Bilušić Dumbović predstavila osnovna polazišta, ciljeve i metode zaštite i obnove povijesnih sredina ruralnih prostora i malih gradova za koje se zalaže ECOVAST.

U nastavku skupa, kao uvod u okrugli stol Potencijali malih gradova Zadarske županije o projektima zaštite i obnove povijesnog naslijeđa u Gradu Ninu govorila je gđa Anastazija Magaš Mesić, konzervatorica u nadležnom Konzervatorskom odjelu u Zadru. Njen pristup obilježava aktivni odnos prema graditeljskom naslijeđu kojemu se pristupa kao potencijalu za urbani razvoj, što je ilustrirano nizom uspješnih primjera obnove povijesnih građevina i posebno javnih prostora u povijesnoj jezgri Nina. Arhitekt Pavle Marušić održao je izlaganje o urbanističkim principima zaštite starih jezgri i sklopova u kojem je otvorio pitanje odgovornosti arhitekata i planera koji su uključeni u projekte obnove povijesnih cjelina ili u planiranje novih zahvata u takvim cjelinama gdje je očitavanje lokalnog konteksta najbitniji dio procesa projektiranja.

Nakon uvodnih izlaganja u diskusiji je bilo riječi o važnosti očitavanja lokalnog konteksta kod prostornih intervencija u povijesnim cjelinama, o problemima koji proizlaze iz našeg sustava prostornog planiranja te o odgovornosti stručnjaka koji su uključeni u planerske procese. Otvorila su se i pitanja obnove drugih naselja u Zadarskoj županiji te što se od ninskih pozitivnih iskustava može iskoristiti kao polazište za slične projekte u drugim sredinama.

Skup u Ninu, održan u okviru projekta Mali gradovi, još jednom je potvrdio polazišta projekta – ovaj put i na praktičnim primjerima konkretnih projekata u Ninu. Osnovna vizija projekta je unapređenje kvalitete života u malim gradovima i njihovom okruženju, uz očuvanje lokalnog i regionalng identiteta, te kulturnog i prirodnog naslijeđa. Potvrđeno je kako se razvitak i obnova malih povijesnih gradova treba provoditi na način kojim će se osigurati zaštita i očuvanje kulturnih, prirodnih i ekoloških vrijednosti u okviru koncepta održivog razvitka, primjenjujući zajedničke metodologije koje uključuju društveno, gospodarsko, prostorno i urbanističko planiranje, kao i metode održive konzervatorske obnove.

Pripremio: Nikša Božić


Skup u Ninu odvijao se u sklopu projekta Mali gradovi Hrvatske sekcije ECOVAST-a.

Organizatori: Hrvatska sekcija ECOVAST-a i Turistička zajednica Grada Nina (www.nin.hr).

Programski i organizacijski odbor: dr.sc. Biserka Bilušić-Dumbović, mr.sc. Marija Dejanović, dr.sc. Aleksandar Lukić, Tihana Stepinac – Fabijanić, Nikša Božić, Jasmina Segarić, Nada Bakula.

Pokrovitelj: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Održavanje skupa pomogli su sponzori: CroMaris


Više fotografija sa skupa dostupno je u galeriji na Facebook stranici Hrvatske sekcije ECOVAST-a.

Medijsko praćenje skupa (odabir):
Nin kao primjer pravilnog razvoja malih gradova (VOX portal)
Nin primjer dobre prakse (Hrvatski radio – Radio Zadar)
Održan skup ECOVAST-a i TZG Nina “Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Nina” (Znet)