Održana godišnja skupština HS ECOVAST-a, Nin, 13. listopada 2012.

Godišnja, ujedno i izborna skupština Hrvatske sekcije ECOVAST-a, održana je 13 listopada 2012. godine u Ninu, po završetku skupa Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Nina što ga je HS ECOVAST-a organizirala zajedno s Turističkom zajednicom Grada Nina.

Pregled rada Hrvatske sekcije ECOVAST-a za razdoblje 2010.-2012.god.
Pregled rada Hrvatske sekcije ECOVAST-a u razdoblju 2010.-2012. godine pripremljen je i predstavljen u sklopu skupa Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Nina koji je bio otvoren za svu zainteresiranu javnost (ukupno oko 40 sudionika).

Tihana Stepinac Fabijanić, dopredsjednica Hrvatske sekcije te ujedno i dopredsjednica ECOVAST International-a dala je pregled aktivnosti u kontekstu međunarodne suradnje i suradnje sa središnjicom ECOVAST International. Hrvatska sekcija član je mreža PREPARE i CIVILSCAPE te inicijative Forum civilnog društva Podunavlja (koja se provodi u okviru Dunavske strategije Europske unije).

Nikša Božić, tajnik Hrvatske sekcije, dao je pregled aktivnosti hrvatske sekcije: organizirani skupovi (Mošćenice 2009, Tuheljske Toplice 2010, Ivanić-Grad 2011), izdane publikacije (Mošćenički zbornik, zaključci iz Tuheljskih Toplica, knjiga sažetaka i zbornik radova iz Ivanić-Grada), suradnja s domaćim i međunarodnim udrugama te javna komunikacija sa članovima i onima koji prate rad udruge (internetska stranica, newsletter, facebook stranica).

Dr.sc. Biserka Bilušić Dumbović, predsjednica Hrvatske sekcije ECOVAST-a, predstavila je osnovna teoretska polazišta, ciljeve i metode zaštite i obnove povijesnih sredina ruralnih prostora i malih gradova za koje se zalaže ECOVAST.  Posebno su istaknuti zaključci skupova u Mošćenicama (Mošćenički memorandum) i Ivanić-Gradu koji i danas predstavljaju glavnu platformu djelovanja udruge.

Pisano godišnje izvješće biti će objavljeno uskoro na našim stranicama.

Po završetku dijela skupa koji je bio otvoren za javnost održan je dio Godišnje skupštine udruge u kojem se pristupilo izboru predsjednika, dopredsjednika, tajnika, voditelja radnih grupa, blagajnika te članova upravnog i nadzornog odbora udruge.

Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika, voditelja radnih grupa, blagajnika te članova upravnog i nadzornog odbora Hrvatske sekcije ECOVAST-a

Za sastav Upravnog odbora potvrđeni su dosadašnji članovi:
1. Biserka Bilušić Dumbović
2. Tihana Stepinac Fabijanić
3. Valerija Kelemen Pepeonik
4. Nikša Božić
5. Ratko Vučetić
6. Jasenka Kranjčević
7. Aleksandar Lukić

Dužnost predsjednika Upravnog odbora u sljedećem dvogodišnjem razdoblju obavljati će Nikša Božić

Za Dopredsjednice su izabrane
1. Biserka Bilušić Dumbović i
2. Tihana Stepinac Fabijanić.

Dužnost tajnika udruge obavljati će Ives Vodanović.

Dužnost blagajnika udruge obavljati će i dalje Branka Širinić.

Za članove Savjeta udruge izabrani su
1. Željka Čorak
2. Vida Pust Škrgulja

Za članove Nadzornog odbora izabrani su
1. Nada Bakula
2. Majda Rubić
3. Snježana Žigman.

Potvrđeni su svi dosadašnji članovi radnih grupa:
1. Međunarodna suradnja (koordinator: Tihana Stepinac Fabijanić)
2. Suradnja s domaćim udrugama (koordinatori: Valerija Kelemen Pepeonik, Katarina Magić Košćević)
3. Mali gradovi i krajolik (koordinatori: Ratko Vučetić, Biserka Bilušić Dumbović, Ivan Ištok)
4. Mali gradovi i sustav prostornog uređenja (koordinatori: Nikša Božić, Nada Bakula, Snježana Žigman)
5. Kulturni turizam  (koordinatori: Jasenka Kranjčević, Lela Ročenović)
6. Ruralni i regionalni razvoj (koordinatori: Aleksandar Lukić, Majda Rubić)
7. Razvoj i vođenje projekata i financije (koordinatori: Ivan Palanović, Branka Križanić)
8. Publikacije i suradnja s medijima (koordinatori: Nikša Božić, Marko Bilušić)

Dosadašnjim članovima upravnih tijela funkcije će završiti 31. prosinca 2012. a novi članovi na dužnost stupaju 1. siječnja 2013. godine.

Pripremio: Nikša Božić