Hrvatska sekcija Europskog vijeća za sela i male gradove iGeografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakultetapozivaju vas na DAN ZA RURALNI PROSTOR u ponedjeljak, 10. lipnja u 13…
PRIKAŽI VIŠE
Objavljena je knjiga sažetaka skupa Ruralna Hrvatska – izazovi očuvanja prostornih identiteta i unapređenja kvalitete života održanog u Sisku 13. i 14. listopada 2023. godine.…
PRIKAŽI VIŠE
U sklopu održavanja znanstveno-stručnog skupa Ruralna Hrvatska – izazovi očuvanja prostornih identiteta i unapređenja kvalitete života koji je održan u Sisku 13. listopada 2023. godine…
PRIKAŽI VIŠE