Materijali, izlaganja i zaključci skupova u organizaciji Hrvatske sekcije ECOVAST-a Samoborska deklaracija (Samobor, 2007.) Izlaganja na skupu “Mali europski gradovi” (Samobor, 2007.) Konferencija u Mošćenicama…
PRIKAŽI VIŠE