Skup o suvremenim mogućnostima i perspektivama drvene arhitekture – 18. i 19. listopada 2024. – PRVI POZIV

Znanstveno-stručni multidisciplinarni skup

DRVENA ARHITEKTURA – SUVREMENE MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE DOKUMENTIRANJA, OBNOVE, KORIŠTENJA I POPULARIZACIJE –
40 godina djelovanja Europskog vijeća za sela i male gradove

Krapje, Park prirode Lonjsko polje,
18.-19. listopada 2024.

Preuzmite prvi poziv u pdf formatu

POTREBA ZA ODRŽAVANJEM SKUPA

Drvena arhitektura u brojnim je područjima Hrvatske i Europe sastavni dio svakodnevnog života i koristi se za stambene, gospodarske, vjerske, kulturne, turističke i druge svrhe. Nastajala je kao odraz kompleksnih povijesnih, ekoloških, ekonomskih, društvenih i kulturnih okolnosti zbog čega se odlikuje lokalnim i regionalnim raznolikostima u tipologiji, načinu korištenja, simboličkim i drugim karakteristikama i vrijednostima. U Hrvatskoj, u područjima u kojima je drvena arhitektura povijesno prisutna, ona predstavlja tradiciju ili baštinu, a nerijetko, zajedno s vrijednim i zaštićenim prirodnim područjima, čini jedinstvene krajolike nacionalne i regionalne važnosti. Istovremeno, drvena arhitektura danas predstavlja ugroženu materijalnu i nematerijalnu baštinu zbog kontinuiranog i ubrzanog propadanja i nestajanja građevina i povijesnih ambijenata, i gubljenja s njom povezanih tradicijskih (graditeljskih) vještina i znanja. Kao nepovoljne okolnosti za njeno očuvanje ističu se desetljećima prisutni procesi deruralizacije i depopulacije, zanemarivanje, nedovoljno financijsko ulaganje, izostanak sveobuhvatnih planova obnove, uklanjanje i prodaja drvenih građevina kao građevinskog materijala, izostanak kontinuiteta tradicije i gradnje u drvetu, a u novije vrijeme i posljedice katastrofa (rat, poplave, potresi). Sve navedeno ukazuje na hitnost i važnost znanstvenog i stručnog djelovanja s ciljem pronalaženja novih mogućnosti i perspektiva dokumentiranja, obnove, korištenja i popularizacije, a time očuvanja drvene arhitekture kao vrijednog graditeljskog naslijeđa i poticanje njenog kontinuiteta.

CILJ SKUPA

Cilj je skupa potaknuti prijenos znanja i iskustava, umrežavanje i suradnju dionika koji mogu doprinijeti razvoju dobrih praksi i modela u području dokumentiranja, obnove, korištenja i popularizacije drvene arhitekture. Pozivaju se istraživači i stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva, iz različitih disciplina i područja djelovanja, regionalne i lokalne samouprave, institucija i udruga, konzervatori, majstori, vlasnici i korisnici da predstave svoja iskustva, projekte, inicijative, prakse i primjere djelovanja te odgovore na specifične izazove u radu s drvenom arhitekturom. Pritom nas zanimaju nova (arhivska i terenska) istraživanja i nove spoznaje o drvenoj arhitekturi, suvremene prakse dokumentiranja koje podrazumijevaju multi- i interdisciplinarni rad i korištenje suvremene tehnologije, strateško (regionalno i lokalno) planiranje i financiranje obnova drvenih građevina, pristupi i primjeri obnove drvenih građevina, tradicijska (graditeljska) znanja i vještine, primjeri nove arhitekture koja se inspirira tradicijom, potom obrazovni, kulturni i turistički sadržaji povezani s drvenom arhitekturom, korištenje digitalnih tehnologija u prezentaciji i popularizaciji (internetski sadržaji, mobilne aplikacije i dr.) i druge teme koje doprinose podizanju svijesti o vrijednosti drvene arhitekture i njenom očuvanju kao i prenošenju tradicije u suvremene arhitektonske i umjetničke projekte.

40 GODINA DJELOVANJA ECOVAST-A

Održavanjem Skupa obilježiti će se i 40 godina kontinuiranog rada Europskog vijeća za sela i male gradove. Skup će okupiti domaće i inozemne članove ECOVAST-a i Hrvatske sekcije ECOVAST-a, članove Društva „Terra banalis“ i suradnike na projektima „Endangered Wooden Architecture of Banovina/Banija, Pokuplje and Posavina Regions (Croatia, EU)“ i „Ruta drvene arhitekture središnje Hrvatske“, djelatnike Parka prirode Lonjsko polje, znanstvenike i stručnjake iz različitih disciplina, predstavnike regionalnih i lokalnih samouprava, institucija i udruga.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SKUPA
Skup će se održati 18. i 19. listopada 2024. godine u Krapju, Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija. Stručni dio skupa održat će se u petak 18. listopada, a u subotu 19. listopada bit će organizirana stručna ekskurzija. Na stručnoj ekskurziji sudionici će se upoznati s primjerima dobrih praksi.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE I SLANJE SAŽETAKA
Rok za slanje sažetaka je 15. srpnja 2024. godine. Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski. Sažetak izlaganja na jednom od službenih jezika treba sadržavati naslov, sažetak i do pet ključnih riječi, ukupno do 400 riječi. Potrebno je navesti ime i prezime autora, titulu, naziv institucije iz koje dolazi te adresu elektroničke pošte i podatke za kontakt (broj telefona ili mobitela – bit će korišten isključivo za komunikaciju i neće biti javno objavljen).
Prijave za sudjelovanje i sažetak šalju se na adresu: info@ecovast.hr

KOTIZACIJA

Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 70 eura i obuhvaća tiskanu knjigu sažetaka i popratne materijale, zajednički radni ručak u petak 18. listopada 2024. godine te organizacijske troškove.

Kotizacija s popustom: za članove HS ECOVAST-a (s plaćenom članarinom za 2024.) 60 eura:
za umirovljenike i studente: 40 eura.

Stručna ekskurzija nije uključena u cijenu kotizacije. O detaljima za uplatu sudionici će biti obaviješteni u kolovozu.

ORGANIZATORI SKUPA

Hrvatska sekcija ECOVAST-a – Europskog vijeća za sela i male gradove
Froudeova 78, 10020 Zagreb
OIB: 36183614872
Internetska stranica: https://ecovast.hr/
E-mail: info@ecovast.hr

Društvo „Terra banalis“
Frankopanska 30, 44400 Glina
OIB: 32428754290
Internetska stranica: https://terrabanalis.wixsite.com/terrabanalis
E-pošta: terrabanalis@gmail.com

Park prirode Lonjsko polje
Krapje 16, 44324, Jasenovac
OIB: 13092477849
Internetska stranica: https://pp-lonjsko-polje.hr/
E-pošta: info@pp-lonjsko-polje.hr

ZNANSTVENI ODBOR

Dr. sc. Klementina Batina (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević (Institut za turizam, Zagreb), izv. dr. sc. Sanja Lončar (Filozofski fakultet, Zagreb), prof. dr. sc. Aleksandar Lukić (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb), izv. prof. dr. sc. Goran Andlar (Agronomski fakultet, Zagreb), izv. prof. dr. sc. Petra Kelemen (Filozofski fakultet, Zagreb), dr. sc. Tanja Kremenić (Sveučilište Insubria, Como-Varese), izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tomić (Geodetski fakultet, Zagreb), dr. sc. Filip Šrajer (Ekomena, Zagreb)

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Klementina Batina, Nikša Božić, Valerija Kelemen Pepeonik, Jasenka Kranjčević, Sanja Lončar, Aleksandar Lukić, Tihana Stepinac Fabijanić, Silvija Pranjić, Ives Vodanović Lukić, Petra Kelemen, Domagoj Šejatović, Maja Sabljak