U kongresnom centru hotela Lav u Vukovaru održana je u utorak 25. ožujka 2014. radionica DCSF-a (Forum civilnog društva Podunavlja) u sklopu projekta River Show na temu Dunavske strategije za tri ciljne skupine: civilno društvo, institucije za kulturu te lokalnu i regionalnu upravu.

Radionicu u Vukovaru organizirali su Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija, a okupljene sudionike pozdravili su zamjenik župana Željko Cirba i zamjenica gradonačelnika Drinka Komljenović. Na skupu su sudjelovali i predstavnici lokalne i regionalne uprave u Vojvodini, uključujući gradonačelnika Sombora Nemanju Delića.

U prvom dijelu radionice održana su predavanja o Dunavskoj strategiji te ulozi koju u strategiji imaju civilno društvo, gradovi i regije te kultura. U drugom dijelu radionice održana su tri okrugla stola koje su vodili međunarodni i nacionalni stručnjaci: Stefan August Luetgenau, Peter Langer, Marton Mehes te Tihana Stepinac Fabijanić.

Projekt River Show provode Foster Europe Fondacija (Eisenstadt, Austrija), European Danube Akademia (Ulm, Njemačka), Vijeće dunavskih gradova i regija te Forum civilnog društva Podunavlja. Cilj projekta je pružiti sudionicima informacije o Dunavskoj strategiji, onome što ona donosi u nadolazećim godinama, posebno u smislu stvaranja razvojnih perspektiva te programa za mlade. Također se ovim projektom nastoji potaknuti raspravu sa zainteresiranim organizacijama na području kulture, predstavnicima civilnog sektora, kao i članovima gradskih i općinskih uprava, što je ovom prilikom u Vukovaru postignuto kao i u nekoliko podunavskih gradova prije (npr. u Vidinu, Bugarska, Novom Sadu, Srbija i dr.). Projekt  će svoju završnu točku imati 25. lipnja 2014. u Eisenstadtu u Austriji, vezano uz 3. Annual Forum EUSDR (EU Strategije za Dunavsku regiju) u Beču 25.-26. lipnja 2014. Svi sudionici I ostali zainteresirani pozvani su na taj skup.

 

Pripremila:

Tihana Stepinac Fabijanić

Fotografije preuzete sa stranice Grada Vukovara

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *