Kreativno korištenje potencijala malih gradova, Nin, 13. listopada 2012.

Hrvatska sekcija ECOVAST-a (Europsko vijeće za sela i male gradove) u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Nina organizira skup i stručni obilazak Nina

Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Nina

u subotu, 13. listopada 2012. godine.

Program se održava u sklopu projekta Mali gradovi – Obnova i održivi razvitak malih gradova i njihova okruženja u Hrvatskoj Hrvatske sekcije ECOVAST-a. Svrha projekta „Mali gradovi“ je istražiti kvalitete i potencijale malih povijesnih gradova i naselja kao resursa gospodarskog razvitka te pružiti podršku i poticaj malim gradovima za njihove programe obnove na načelima očuvanja kulturne i prirodne baštine i njihova okruženja. Osnovna vizija je unapređenje kvalitete života uz očuvanje lokalnog i regionalnog identiteta, te kulturnog i prirodnog naslijeđa. Razvitak i obnova malih povijesnih gradova i njihovog okruženja u funkciji razvoja regije, odnosno županije, treba se provoditi na način kojim će se osigurati zaštita i očuvanje kulturnih, prirodnih i ekoloških vrijednosti u okviru koncepta održivog razvitka, primjenjujući zajedničke metodologije koje uključuju društveno, gospodarsko, prostorno i urbanističko planiranje, kao i metode održive konzervatorske obnove. Osnovno je polazište da kulturno naslijeđe malih povijesnih gradova i pripadajućeg krajolika, očuvano i upravljano na odgovarajući način, može imati važnu ulogu u prostornom i gospodarskom razvoju, ne samo grada već i šire regije.

Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Nina

Grad Nin u Zadarskoj županiji već duže vrijeme provodi programe i projekte u kojima se koriste potencijali prirodne i kulturne baštine za održivi gospodarski razvoj. Pješčane plaže, ljekovito blato, rijetka staništa te očuvane endemične biljke i ptičji svijet polazište su za razvoj turizma baziranog na prirodnoj baštini dok se u bogatom kulturno-povijesnom naslijeđu ističu jedinstvene crkvice sv. Nikole i sv. Križa, crkve sv. Anselma i sv. Ambroza, Višeslavova krstionica, tekst i slova glagoljice, starohrvatski brod Condura Croatica i antički brod Serilia Liburnica. U gradu djeluju Muzej Ninskih starina, crkvene riznice Zlata i srebra grada Nina te nagrađivani Muzej soli. Projekte razvoja turističke ponude bazirane na kulturnoj i prirodnoj baštini prepoznale su hrvatske i međunarodne udruge te je Grad Nin dobitnik nekoliko uglednih turističkih nagrada od kojih se posebno ističe nagrada Europske komisije EDEN – Europska destinacija izvrsnosti za 2010. godinu. O iskustvima stvaranja prepoznatljive turističke destinacije govoriti će predstavnici Turističke zajednice Grada Nina. Za sudionike skupa biti će organiziran obilazak Nina uz stručno vodstvo.

Okrugli stol Potencijali povijesnih naselja Zadarske županije

Brojnost malih gradova Hrvatske, njihovo zapušteno gospodarstvo, stanovništvo starije dobi i uglavnom vrlo loše građevno stanje zahtijevaju poduzimanje odgovarajućih mjera i brzo djelovanje. S druge strane, mali gradovi i naselja u kojima se nastavlja suvremeni razvoj često trpe neodgovarajuće promjene koje nisu u skladu s kvalitetom života njihovih stanovnika. Polazeći od pozitivnih primjera kreativnog korištenja potencijala malih gradova na primjeru Nina na okruglom stolu Potencijali povijesnih naselja Zadarske županije stručnjaci i znanstvenici predstavit će potencijale malih gradova Zadarske županije za uravnoteženi razvoj kojim se u okvirima općih procesa globalizacije i slobodnog tržišta čuvaju lokalni resursi i naslijeđe.

P r o g r a m
8.00   Polazak autobusa iz Zagreba (autobus polazi ispred glavnog ulaza u dvoranu Lisinski)

11.30    Stručna prezentacija Kreativno korištenje potencijala malih gradova – primjer Nina
(Marija Dejanović, Turistička zajednica Grada Nina)   
Vođeni obilazak Nina (povijesna jezgra, Muzej grada, Muzej soli)
(Djelatnici turističke zajednice, djelatnici muzeja)

14.30    Pauza za ručak

15.30    Okrugli stol Potencijali povijesnih naselja Zadarske županije
Uvodna izlaganja:
Tihana Stepinac Fabijanić: ECOVAST i mali gradovi Europe
Nikša Božić: Aktivnosti Hrvatske sekcije ECOVAST-a u revitalizaciji malih povijesnih gradova
Biserka Bilušić Dumbović: Upravljanje procesima obnove i razvoja povijesnih gradova
Anastazija Magaš Mesić: Konzervatorski pristup obnovi povijesnog grada – primjer Nina
Pavle Marušić: Urbanistički principi zaštite starih jezgri i sklopova
Diskusija

17.30    Slobodni programi, Godišnja skupština HS Ecovast-a

18.30    Povratak u Zagreb (očekivani dolazak: 22.00)

Mjesto održavanja programa
Multimedijalna dvorana, Zoranićeva bb
(„Barokna kuća“ – pored crkve sv. Križa)

Kotizacija
Za sudjelovanje u programima ne plaća se kotizacija.

Prijava za organizirani prijevoz iz Zagreba
Iz Zagreba će biti organiziran prijevoz autobusom. Kotizacija za autobusni prijevoz iznosi 200 kuna.
Prijavu za organizirani autobusni prijevoz potrebno je poslati na e-mail: info@ecovast.hr . Prijava mora sadržavati: ime i prezime, naziv i OIB tvrtke ili organizacije, broj telefona i e-mail adresu.

Uto. 09.10.: U autobusu ima još nekoliko slobodnih mjesta.

Prijave će se primati do popune slobodnih mjesta u autobusu (redom prijavljivanja). U slučaju odustajanja od putovanja povrat uplaćenih sredstava nije moguć (moguća je zamjena imena/osoba.)  

Programski i organizacijski odbor:
Dr.sc. Biserka Bilušić-Dumbović
Mr.sc. Marija Dejanović
Dr.sc. Aleksandar Lukić
Tihana Stepinac – Fabijanić
Nikša Božić
Jasmina Segarić
Nada Bakula

Program organiziraju:
Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Turistička zajednica Grada Nina

Kontakt:
e-mail: info@ecovast.hr