Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za međunarodnu suradnju i održivi razvoj, je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa te ostalim tijelima državne uprave i civilnim sektorom, izradilo Nacrt Akcijskog plana za obrazovanje za održivi razvitak.

Ministarstvo je putem svojih internetskih stranica pozvalo javnost da se, u razdoblju od 11. veljače do 11. ožujka 2011. godine, uključi u izradu Akcijskog plana slanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb; putem elektroničke pošte na adresu: marina.grskovic@mzopu.hr i marina.prelec@mzopu.hr, telefaksa: +385 01/ 3782-157, ili osobnom dostavom u pisarnicu Ministarstva radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Nakon što se razmotre sva prispjela mišljenja, primjedbe i prijedlozi Ministarstvo će izraditi Prijedlog Akcijskog plana i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske na donošenje.

Informacija o izradi Akcijskog plana za obrazovanje za održivi razvitak (vanjski link, pdf)
Nacrt Akcijskog plana za obrazovanje za održivi razvitak 2011-2015  (vanjski link, pdf)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *