Na godišnjoj skupštini mreže CIVILSCAPE održanoj 11. studenoga 2011. godine u Firenci Hrvatska sekcija ECOVAST-a postala je dio europske mreže civilnog društva za primjenu Europske  konvencije o krajolicima – CIVILSCAPE.

CIVILSCAPE je međunarodno udruženje nevladinih organizacija civilnog društva (NGO) koje svoj rad posvećuju zaštiti, upravljanju i planiranju krajolika, u skladu s Europskom konvencijom krajolicima (European Landscape Convention, Firenca, 20. listopada 2000.godine). CIVILSCAPE je osnovan u Firenci, 23. veljače 2008. godine, od predstavnika nevladinih organizacija iz šest zemalja (među njima i ECOVAST International). Glavna tema interesa je krajolik, koji  označava područje, opaženo od čovjeka, čija je narav rezultat djelovanja i međudjelovanja prirodnih i / ili ljudskih čimbenika. Stoga svojim aktivnostima pokriva cjelokupni teritorij; prirodna, ruralna, urbana i peri-urbana područja. Osim područja kopna uključuje kopnene vode i morska područja. Obuhvaća krajolike koji bi se mogli smatrati izvanrednim, ali i svakodnevne, obične ili degradirane krajolike. Krajolici su bitna sastavnica čovjekova okoliša, izraz zajedničke raznolikosti kulturne i prirodne baštine i temelj njegovog identiteta.

Mreža CIVILSCAPE je posvećena stvaranju poticajnog okruženja za razvoj organizacija civilnog društva, jačanju infrastrukture građanskog sektora, promicanju suradnje  između pojedinih organizacija civilnog društva,  te  između civilnog društva, političkih ili administrativnih tijela i drugih aktera, kako bi se unaprijedilo  javno dobro u Europi i šire.  CIVILSCAPE ima za cilj jačanje provedbe Europske Konvencije o krajolicima i sudjeluje u radu Vijeća Europe. Cilj joj je jačanje suradnje s drugim međunarodnim mrežama koje se bave Europskom konvencijom o krajolicima, kao što su: RECEP-ENELC (Europska mreža lokalnih i regionalnih vlasti za provedbu ELC) i UNISCAPE (Europska mreža sveučilišta za provedbu ELC).

Mreža CIVILSCAPE djeluje prema sljedećim načelima:

1: Neovisnost
Organizacije civilnog društva su legalno konstituirane, kao nevladine organizacije , fizičke ili pravne osobe.

2: Volontiranje
Organizacije civilnog društva potiču volontiranje kao bitan element  aktivnog državljanstva. Dajući svoje vrijeme za dobrobit drugih, volonteri služe svojoj  zajednici, imaju aktivnu ulogu u društvu  te razvijaju osjećaj pripadnosti zajednice i krajolika.

3: Jednak pristup
Organizacija civilnog društva i njihove aktivnosti trebaju biti pristupačni svim europskim građanima, uključujući  sve stanovnike, bez bilo kojeg oblika diskriminacije na temelju spola, rase ili podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije.  Također potiču sudjelovanje  starijih osoba, zbog njihove specifične uloge u prijenosu  sjećanja. Pažnja se stoga posvećuje promicanju međugeneracijske razmjene i solidarnosti.

4: Sukladnost
Organizacije civilnog društva djeluju u skladu sa zakonima svoje države i u skladu sa svojim općim aktima, koji  su sukladni međunarodnim i Europskim konvencijama na koje su se zemlje obvezale.

5: Upravljanje
Organizacije civilnog društva imaju tijelo za donošenje odluka čiji su članovi trebaju  biti imenovani u skladu s utvrđenim načelima i postupcima i djelovati s najvišim etičkim standardima.

6: Politike, aktivnosti  i potpora programima
Organizacije civilnog društva definiraju jasan skup osnovnih pravila i postupaka određivanja svoje misije, zadataka, ciljeva i programa, s redovitom pregledom i izvješćima.

7: Upravljanje  i financije
Organizacije civilnog društva promiču učinkovitu organizaciju i rad uz osiguravanje mudrog i održivog upravljanja investicijskim strategijama i procedurama, te koriste sredstava za javnu dobrobit.

8: Objavljivanje i komunikacija
Organizacije civilnog društva djeluju na transparentan način, u skladu s važećim propisima o transparentnosti zemlje u kojoj djeluju.

9: Praćenje i ocjenjivanje
Organizacije civilnog društva organiziraju odgovarajuće praćenje i redovitu evaluaciju svojeg djelovanja i programa.

10: Suradnja
Organizacije civilnog društva dijele svoje znanje i iskustvo sa sličnim organizacijama i drugim relevantnim dionicima kako bi unaprijedili  dobre prakse i suradnju te povećali vlastitu u područjima djelovanja.

Mogućnosti i pogodnosti koje Hrvatskoj sekciji ECOVAST-a pruža članstvo u CIVILSCAPE-u su sudjelovanje u programima i aktivnostima, kao sudionici događanja, partner, ili voditelj projekta. Nadamo se da će ovo biti poticaj članovima, partnerima i prijateljima  ECOVAST-a da se i oni aktivno uključe u razne događaje i projekte CIVILSCAPE-a. Poziv za aktivno sudjelovanje u radu otvoren je svim zainteresiranim za pitanja zaštite i planiranja krajolika u Hrvatskoj.

Više informacija o mreži CIVILSCAPE: www.civilscape.org

Pripremila:
mr.sc. Biserka Dumbović Bilušić
biserka@ecovast.hr


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *