Naziv udruge: Hrvatska sekcija ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove)
Sjedište: Froudeova 78, 10 020 Zagreb

E-pošta: info@ecovast.hr

Sanja Lončar, predsjednica udruge
Tel. +385 (0)98 901 4284, E-pošta: sanja [at] ecovast.hr

Aleksandar Lukić, dopredsjednik udruge
Tel. +385 (0)91 7348 470, E-pošta: aleksandar [at] ecovast.hr

Dora Hornik, tajnica udruge
E-pošta: info [at] ecovast.hr


Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 00000587
Datum osnivanja: 25.11.1993.

Žiro račun udruge:
IBAN HR6123600001102909545 (Zagrebačka banka) – novi račun (ožujak 2021.)

OIB 36183614872