U Bruxellesu je 4. i 5. studenoga 2010. godine održana ARC 2020 konferencija “Building our common future: Finalising a Communication of Civil Society to the EU on the Future of Agriculture and Rural Policies”.

ARC 2020 (Agricultural and Rural Convention) jest platforma EU koja omogućava civilnome društvu Europe da se okupi i zauzme stav prilikom reforme europske Zajedničke poljoprivredne politike (Common Agricultural Policy – CAP) za period 2013 – 2020.

ARC predstavlja skup organizacija civilnog društva koje rade na europskom, multi-nacionalnom, nacionalnom i regionalnom nivou – među mnogobrojnim europskim organizacijama tu je aktivno uključen i ECOVAST, uz Europu Nostru, PREPARE i ostale suradničke organizacije. ECOVAST je zasebno i u sklopu ARC mreže dao svoj prilog demokratskoj raspravi na razini EU.

Cilj ARC mreže jest omogućavanje jakog glasa civilnog društva na razini EU i pripremanje snažne zajedničke poruke za novu europsku poljoprivrednu i ruralnu politiku. ARC je inovativan i transparentan proces, otvoren svima zainteresiranima za reformu Zajedničke poljoprivredne politike (CAP) koja bi ubuduće trebala sadržavati jači naglasak na širem, ruralnom planu.

ECOVAST je također dao svoju formalnu potporu ARC dokumentu pod nazivom ‘Proglas europskim institucijama u razmatranju buduće poljoprivredne, prehrambene i ruralne politike’ (Communication to the European Institutions on the future of agriculture, food and rural policies). Finalna verzija upravo je bila uručena sredinom studenog 2010 Europskoj komisiji, EU Parlamentu i drugim EU institucijama, uoči publiciranja takvog Proglasa od strane same Komisije EU (Communication on the CAP post 2013).

Download:
“A Communication from Civil Society to the European Union Institutions on the future Agricultural and Rural Policy” Nov 2010 (engleski jezik, 254 kB)

Više informacija o ARC-u:
www.arc2020.eu

Pripremila:
Tihana Stepinac Fabijanić
Potpredsjednica ECOVAST International


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *