AKTIVNOSTI
Europe's living landscapes: cultural heritage as a force for rural development PDF  | Print |  E-mail

Europe's living landscapes: cultural heritage as a force for rural development

Zajednička izjava o agrarnoj politici EU koju su pripremili Europski konzilij arheologa (Europae Archaeologiae Consilium), Europa Nostra, Europska udruga arheologa (European Association of Archaeologists), ECOVAST i međunarodna asocijacija "Rurality-Environment-Development" (R.E.D.).

Last Updated on Tuesday, 12 October 2010 17:05
Opširnije ...
 
Mapiranje kulturnog krajolika Boke Kotorske PDF  | Print |  E-mail

Radionica: Mapiranje kulturnog krajolika Boke Kotorske
PROGRAM RAZMJENE U PODRUČJU UPRAVLJANJA KRAJOLIKOM
(Landscape Stewardship Exchange)

U Kotoru (Crna Gora) u lipnju 2010. održana je radionica „Mapiranje kulturnog krajolika Boke Kotorske" u organizaciji lokalne nevladine udruge EXPEDITIO - Centar za održivi prostorni razvoj i kanadsko-američke fondacije Quebec-Labrador Foundation /Atlantic Center for the Environment (QLF).

Cilj programa razmjene u području upravljanja krajolikom bilo je promoviranje i poticanje aktivnijeg uključivanja građana u procese zaštite, upravljanja i planiranja krajolika, posebno kroz njihovo direktno uključivanje u proces identifikacije vrijednosti  kulturnog krajolika.

Last Updated on Sunday, 18 July 2010 16:19
Opširnije ...
 
Position paper u sklopu PREPARE suradnje

PREPARE je platforma zajedničke suradnje ECOVAST-a, Forum Synergies i još jedanaest nevladinih organizacija i udruga iz Hrvatske, Češke, Estonije, Finske, Mađarske, Latvije, Litve, Poljske, Slovačke, Slovenije i Švedske.

U sklopu PREPARE platforme pripremljen je zajednički Position paper koji se tiče redefiniranja zajedničke europske poljoprivredne politike za razdoblje nakon 2013. godine.

Opširnije ....
 
Izvješće s 2. hrvatskog kongresa o ruralnom turizmu, Mali Lošinj, 2010.

U Malom Lošinju je održan od 21-25. travnja 2010. godine 2. hrvatski kongres o ruralnom turizmu s međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji Hrvatskog farmera d.d., Konzorcija agroturizma i ruralnog turizma Istre 'Ruralis', te Kluba članova 'Selo'.

Opširnije ...
 
Sastanak mreže CIVILSCAPE

U studenom 2009. godine u Firenci je održan sastanak mreže CIVILSCAPE, mreže nevladinih organizacija za europsku konvenciju o krajobrazu. Na skupu su sudjelovale i predstavnice Hrvatske sekcije ECOVAST-a.

Više o skupu.....
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 7 of 7
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija