Upravni odbor i druga tijela udruge PDF  | Print |  E-mail

Prema Statutu Udruge tijela Udruge su Skupština i Upravni odbor.
Udrugu zastupa predsjednik/predsjednica upravnog odbora.

Na izbornoj skupštini održanoj 18. prosinca 2018. u Zagrebu Skupština Hrvatske sekcije ECOVAST-a izabrala je sljedeća upravna tijela udruge:

UPRAVNI ODBOR

1. dr.sc. Aleksandar Lukić, predsjednik
2. Nada Bakula
3. dr.sc. Klementina Batina
4. Nikša Božić
5. mr.sc. Valerija Kelemen Pepeonik
6. Andreja Kolić
7. dr.sc. Jasenka Kranjčević

Tajnik
Ives Vodanović Lukić

 


KRATKE BIOGRAFIJE:

Aleksandar Lukić je izvanredni profesor na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, na kojem predaje kolegije Ruralna geografija, Restrukturiranje i razvoj ruralnih područja, Baština i turizam u ruralnim područjima te Osnove regionalnog i prostornog planiranja. Autor je znanstvene monografije o tipologiji ruralnih područja Hrvatske te 25 znanstvenih radova. Član je uredništva više domaćih i međunarodnih znanstvenih časopisa te član upravnog odbora Komisije za održivi razvoj ruralnih područja Međunarodne geografske unije.

Nada Bakula, ing. građ. i dipl.oecc. Prije umirovljenja 35 godina radila u Urbanističkom zavodu grada Zagreba. Surađivala i radila na izradi brojnih prostorno planskih dokumenata svih razina, za prostor Zagreba i diljem Hrvatske. Sudjelovala u izradi većeg broja urbanističko-arhitektonskih natječaja, od kojih su neki i nagrađivani. Članica Ecovast-a od 2009. godine.

Klementina Batina, dipl. povjesničarka umjetnosti, muzeologinja i komparatistica književnosti. Akademski stupanj doktorice znanosti iz područja humanističkih znanosti stekla je 2015. godine. Zaposlena je kao viša stručna suradnica u Odsjeku za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sudjeluje u radu i aktivnostima Hrvatskog etnološkog društva (od 2015. suvoditeljica Kluba HED-a). Kao predsjednica udruge Ekomuzej Bistra potiče baštinski aktivizam u lokalnoj zajednici te kroz različite projekte, programe i partnerstva radi na zaštiti, očuvanju, istraživanju i komunikaciji kulturne i prirodne baštine bistranskog kraja.

Nikša Božić diplomirani je inženjer arhitekture i ovlašteni arhitekt-urbanist, zaposlen u privatnoj projektno-planerskoj tvrtci gdje radi na izradi prostornih i urbanističkih planova te studija i analiza prostornog razvoja. Član ECOVAST-a od 2008. godine.

Valerija Kelemen Pepeonik diplomirana je inženjerka geografije, magistar prirodnih znanosti iz područja geografije. Tijekom dugogodišnje karijere bavila se poslovima prostornog i regionalnog planiranja, zaštite okoliša, biološke i krajobrazne raznolikosti, ... Aktivno sudjelovala na nizu konferencija, osobito europskih konferencija održivih gradova, te u pripremi i provođenju nekoliko EU i drugih međunarodnih projekata. Posljednjih 25 godina bila zaposlena u gradskoj upravi Grada Zagreba. Članica ECOVASTA od osnutka Hrvatske sekcije.

Andreja Kolić diplomirala je povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Vlasnica je obrta za usluge u turizmu i bavi se poslovima turističkog praćenja. Putem višebrojnih terenskih istraživanja, pisanja tekstova za izložbe, monografije i manifestacije radi na promicanju kulturne baštine Žumberka, Zagrebačke županije i zapadnog dijela Zagreba. U slobodno vrijeme bavi se fotografiranjem.

Jasenka Kranjčević doktorirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena u Institutu za turizam u Zagrebu. Honorarni je nastavnik na Zdravstvenom Veleučilištu i Veleučilištu Vern. Bavi se istraživanjem o prostornoj distribuciji turizma, ruralnim prostorima i povijesti turističke izgradnje.

Ives Vodanović Lukić diplomirala je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu te geografiju (smjer Baština i turizam) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Zanima ju povezivanje sektora kulture i turizma. Članica ECOVAST-a je od 2011. godine.

 

Last Updated on Monday, 24 December 2018 08:35
 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija