Izvješće sa skupa ‘Participation Day DCSF’ i 3. konferencije EUSDR - Željezno i Beč, lipanj 2014.

U austrijskom gradu Željeznom (Eisenstadt) 25. lipnja 2014. održan je skup organizacija civilnog društva 14 zemalja vezanih uz Strategiju Europske unije za podunavsku regiju (EUSDR). Skup je organizirao Forum civilnog društva podunavske regije (Danube Civil Socity Forum - DCSF), a odvijao se pod pokroviteljstvom Fondacije Foster Europe (koja je ponovno bila domaćin ovoj europskoj mreži udruga u dvorcu Esterhazy) te njemačke regije Baden-Wurttemberg i Grada Ulma.

Danube Participation Day naziv je događaja kojim DCSF nastavlja podupirati i promovirati međusobno umrežavanje nevladinih organizacija na prostoru dunavskog sliva i njihovo uključivanje u Strategiju Europske unije za podunavsku regiju (također pod zajedničkim motom Road Map to Participation in EUSDR). Skup u Željeznom okupio je predstavnike civilnog društva Podunavlja kako bi se u direktnom kontaktu međusobno bolje upoznali, razmijenili ideje i iskustva u sklopu radnog programa u okviru 4 tematske radionice (civilno društvo, lokalna administracija, mladi, kultura) te usmjerili svoja razmišljanja, potrebe i prijedloge prema relevantnim tijelima EUSDR kao inicijativu 'grass-root' sektora putem Deklaracije iz Eisenstadta.

Ujedno su se na ovom skupu okupili dosadašnji sudionici projekta Danube River Show, pri čemu je posljednji susret u tom programu informiranja i animiranja udruga u gradovima i regijama Podunavlja bio organiziran ove godine o ožujku u Vukovaru u Hrvatskoj.

Na skupu je aktivno sudjelovalo oko 200 predstavnika nevladinih organizacija i drugih institucija civilnog društva podunavskih zemalja, a Hrvatska je bila zastupljena s tri predstavnika lokalnih, regionalnih i nacionalnih udruga – Tihana Stepinac Fabijanić iz Hrvatske sekcije Europskog vijeća za sela i male gradove (ECOVAST), ujedno predstavnica međunarodne središnjice ove mreže udruga, a također u sklopu DCSF-a članica Upravnog odbora u funkciji koordinatorice Radne grupe 1 (Povezivanje regije), zatim gđa. Dara Mayer, predsjednica Udruge podunavskih Nijemaca i Austrijanaca iz Vukovara, ujedno uključena u Udruženje turističkih vodiča Grada Vukovara, te g. Stjepan Esih iz Brdovca kod Zaprešića, direktor Turističke zajednice 'Savsko-sutlanska dolina i brigi' (Brdovec, Dubravica, Marija Gorica).

Hrvatski sudionici postavili su u sklopu jutarnjeg programa nacionalnih prezentacija u šatorima u dvorištu dvorca izložbu plakata, letaka, projektnih publikacija i drugih materijala pod nazivom 'Dunav i njegove pritoke u Hrvatskoj – kultura, turizam, razvoj', a kultura i turizam bila je i tema radne grupe u kojoj su aktivno sudjelovali.

Konferencija u Željeznom bila je za predstavnike civilnog društva podunavske regije uvod u 3. Godišnji forum Strategije Europske unije o podunavskoj regiji koji se je u slijedeća dva dana održao u Beču (26. i 27. lipnja 2014.) u zgradi Gradske vijećnice i pod pokroviteljstvom Grada Beča.

Na Forumu nazvanom 'Rastemo zajedno, zajedno rastemo' (We Grow Together, Together We Grow) sudjelovalo je preko tisuću i pol ljudi svih razina, od političke i gospodarske do kulture i civilnog društva podunavske regije, a u fokusu su bile teme uključenosti i održivog razvoja te multi-interesne europske politike u cilju integrirane i kompetitivne podunavske regije, uz pametno upravljanje kao kriterij uspjeha EUSDR. Dvodnevni program bio je usmjeren promišljanju tih perspektiva kroz plenarne govore političara i stručnjaka koji su analizirali situaciju i postavljali moguće i potrebne razvojne sheme. U pauzama je bilo vremena za razmjenu informacija te lobiranja i povezivanja, iako nažalost Hrvatska nije imala ni brojnu ni glasnu ili prepoznatljivu nacionalnu ili regionalnu delegaciju poput većine ostalih zemalja koje participiraju unutar EUSDR.

Download: Deklaracija iz Eisenstadta (radni materijal, engleski jezik)

Fotografije sa skupa:

 

 

Pripremila:

Tihana Stepinac Fabijanić

 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija